Archiv pro měsíc: Říjen 2023

10 Zuzana Chalupová

Zuzana Chalupová přednášela o Marii Kučerové Herbstové pro „Včelu Čáslavskou“

Čáslav/Kutná Hora – „Kutnohorská skladatelka Marie Kučerová Herbstová – zakladatelka dětské opery“ byl název přednášky Zuzany Chalupové na Nové scéně čáslavského Dusíkova divadla. Akci zorganizoval Muzejní a vlastivědný spolek „Včela Čáslavská“. Posluchače čekalo obrovské překvapení, akce se totiž zúčastnil syn skladatelky Bohuslav Kučera a přivezl plakáty, notové materiály a fotografie. Na závěr odpověděl na řadu otázek, které zazněly ve veřejném prostoru poprvé.

Marie Kučerová Herbstová se narodila 20. února 1896 Karlu a Františce Herbstovým v Kutné Hoře. Na pražské konzervatoři vystudovala klavír, dirigování a skladbu. Obdivovala dílo spisovatele Jana Karafiáta, podle kterého vytvořila klavírní skladby Broučci a Broučínkovy melodie. Na ty pak navázala operou Broučci. Právě přes Broučky je spojená s Čáslaví, Jan Karafiát je totiž napsal při svém čáslavském pobytu. Následovala další díla Když hračky oživnou, dětská opera Malý genius, dětské zpěvohry Uličník Peříčko, Zajíček Mucánek a Tři tovaryši. Poslední, ale už nerealizovanou dětskou operou byla Dlouhá noc. Další oblastí, ve které se mohl realizovat její hudební i pedagogický talent, byla výchova a vzdělávání mladých hudebníků. Zemřela 8. června roku 1962.

Magistra Zuzana Chalupová se přednášky o dnes už zapomenuté skladatelce zhostila s obrovským entuziasmem. Podkladů a materiálů o této kutnohorské osobnosti není mnoho, o životě skladatelky existují pouze útržkovité informace. O to cennější pro mne bylo setkání s jejím synem, panem Bohuslavem Kučerou. Rozhovor s ním se stal základním zdrojem pro mou práci,“ prohlásila Zuzana Chalupová. A nebyla to práce ledasjaká, ale přímo diplomová! Vedoucí práce byla Petra Bělohlávková, která se také zúčastnila přednášky a na závěr s potěšením konstatovala, že ji těší pokračování výzkumu tohoto tématu.

Rozsáhlá a svým charakterem ojedinělá tvorba profesorky Marie Kučerové Herbstové patří do zlatého fondu české hudební kultury. Byla osobností, která se výrazně zapsala do kulturní historie nejen svého rodného města, ale i v měřítku mnohem širším. Diplomová práce a následné přednášky Zuzany Chalupové jsou mimořádné. Vrací tuto osobnost zpět do veřejného prostoru a to v celé šíři jejího uměleckého a pedagogického odkazu. Však také skladatelčin syn Bohuslav Kučera po skončení přednášky prohlásil: „Děkuji vám, paní Chalupová, za veškerou práci o mé mamince. Děkuji vám nejen jako syn, ale rozsah práce mohu ocenit také jako filmař a fotograf!“

Videa:

https://www.youtube.com/watch?v=HCbwBt7Y1wY

https://www.youtube.com/watch?v=eQQZ6PP7pEg

https://www.youtube.com/watch?v=3GaeRSWC37E

Text, foto a videa Vladimír Havlíček

50 12 Zuzana Chalupová 15 Zuzana Chalupová a Bohuslav Kučera 45 20 24 25 1 Marie Kučerová Herbstová

přednáška Z. Chalupová 2023

Pozvánka na říjnovou přednášku

S životem kutnohorské skladatelky Marie Kučerové – Herbstové  nás seznámí Mgr. Zuzana Chalupová, která své vystoupení doprovodí i hudebními ukázkami. Mimořádně budou vystaveny také plakáty, notové materiály a fotografie zapůjčené synem skladatelky.

5

Boj o srdce Evropy se jmenovala konference pořádaná „Včelou Čáslavskou“

Čáslav – „Boj o srdce Evropy – České země a zpravodajské služby“ byl název mezinárodní odborné konference, která se konala 5. října na Nové scéně čáslavského Dusíkova divadla. Akce byla zahájena vzpomínkovým aktem k 85. výročí podpisu Mnichovské dohody v kolumbáriu čáslavského hřbitova, kde jsou uloženy ostatky brigádního generála Františka Moravce.

Hlavním organizátorem konference a vydavatelem sborníku z této akce je Muzejní a vlastivědný spolek „Včela Čáslavská“ ve spolupráci s Vojenským zpravodajstvím ČR, Dusíkovým divadlem Čáslav, s.r.o., Městským muzeem a knihovnou Čáslav a spolkem Třiatřicet, z.s., za podpory Středočeského kraje a města Čáslav. Konference se konala pod záštitou ředitele Vojenského zpravodajství České republiky Jana Berouna, hejtmanky Středočeského kraje Petry Peckové a senátora za obvod Kutná Hora Bohuslava Procházky. S odbornými příspěvky vystoupilo osmnáct přednášejících z Česka i zahraničí.

Generál Moravec, Čáslav a Vojenské zpravodajství jsou stále propojeny. Význam informací, jejich vyhodnocení a schopnost na ně reagovat je zásadním předpokladem hájení samostatnosti a svobody v každé době, shodli se starosta „Včely Čáslavské“ Filip Velímský a ředitel Vojenského zpravodajství generál Jan Beroun.

Filip Velímský na závěr celodenní konference poděkoval: Všem partnerům i účastníkům patří náš dík za výrazný podíl na zdárném průběhu celého dnešního programu. Této spolupráce si jako spolek nesmírně vážíme a děkujeme bez rozdílu všem za všechny formy projevené podpory a pomoci!“

Video: https://www.youtube.com/watch?v=3nJg79VJjQY

Text, foto a video Vladimír Havlíček

40 10 7 11 50 8 5 DSCN1651 DSCN1658