Archiv pro měsíc: Leden 2020

Pozvánka na únorové přednášky

V únoru se sejdeme dvakrát. Poprvé 4. února na přednášce docenta Zdeňka Vojtíška. Zde je anotace jeho vystoupení: I v současnosti (a právě v současnosti) vzniká řada pokusů o plnější a relevantnější náboženský život, a to jak  prošlapat novou náboženskou pěšinku a nabídnout i dalším lidem duchovní život, který by odpovídal současným, postmoderním hodnotám. Tyto pěšinky a cesty dnes tvoří v českém světě hustou síť, a to navzdory tomu (anebo právě proto), že se Češi tak rádi deklarují jako ateisté. V přednášce bude charakterizována současná neinstituční (necírkevní) religiozita a naznačeny příčiny a souvislosti jejího vzniku, atraktivnosti a růstu. Výlet po náboženských cestách a pěšinách (často ovšem nazývaných jakkoli jinak než „náboženské“) by měl posluchačům a diskutujícím poskytnout představu o stavu české náboženské krajiny.

Další setkání bude za čtrnáct dní 18. února a ponese se v tradičním archeologickém duchu, neboť přednáška docenta Petera Pavúka bude o nejnovějších výzkumech vedených pracovníky Univerzity Karlovy. Zde je její anotace. Přednáška bude ve slovenštině.Prednáška priblíži nové projekty Ústavu pro klasickou archeologii, ktoré momentálne prebiehajú v dnešnom západnom Turecku. Jednak si povieme niečo o moderných vykopávkach bájnej homérskej Tróje, ale aj o zázemí rovnako známeho Pergamonu a údolia rieky Kaikos nad ktorým sa vypína. Na záver si i priblížime aj odhalenie nového, doposiaľ neznámeho hlavneho mesta, Kaymakçı, a neďalekých lýdskych Sárd, ktoré boli osídlené už od doby bronzovej. Priblížime si tak niečo čo starovekí Gréci nazývali vekom héroov, ale trochu viac archeologicky a menej bájne.

Prosím všechny členy o účast, neboť po přednášce bude následovat členská schůze, kde bude hodnoceno minulé dvouletí a diskutována činnost v další období!

1 David Tuma

David Tuma přednášel pro „Včelu Čáslavskou“ o oborách

Čáslav – „Vývoj loveckých a chovných obor“ byl název přednášky Davida Tumy, kterou zorganizoval Muzejní a vlastivědný spolek „Včela Čáslavská“ na Nové scéně Dusíkova divadla. Přednášejícího uvedl starosta spolku Filip Velímský spolu s jednatelkou Drahomírou Novákovou.

Mgr. David Tuma, Ph.D. je památkář a archeolog z Národního památkového ústavu, publikuje a pořádá výstavy o industriálních areálech, technických památkách a loveckých zařízeních. V Čáslavi představil knihu, kterou nazval „Zlatý věk obor“.

Přednášející popsal historii loveckých obor od starověku na Předním a Dálném východě, ve Středomoří, až po středověkou a novověkou Evropu. Ale především se zaměřil na vývoj loveckých a chovných obor v českých zemích od středověku až do konce druhé světové války.

Obory a obornictví mají v našich zemích dlouhou a bohatou tradici. První zmínky o zřizování obor na našem území pocházejí již z druhé poloviny 13. století. Rozmach zaznamenalo obornictví od století patnáctého. Za zlatý věk obor považujeme 17. a 18. století, kdy se v našich zemích obory stávaly významnými krajinotvornými prvky. V tomto období byly ve velkém zakládány na celém území Čech, Moravy a Slezska.

Doktor Tuma představil nejvýznamnější lovecká zařízení na našem území, kterými jsou obora Hvězda, Hukvaldy, Opočno, Klokočka, Jemčina, Horšov, Roštýnská obora, Lánská obora, Jindřichovická obora, Stará obora u Hluboké nad Vltavou, obora v Holešově nebo v Lednicko-valtickém areálu. Největší ohlas samozřejmě vzbudily obory v Žehušicích, ve Žlebech a také areál zámku Kačina. Dále popsal způsoby lovu zvěře, typické stavby pro obory a kompoziční principy.

Obory jsou příkladem přetváření krajiny člověkem při dlouholetém procesu jejího osidlování a kultivace. To, co dnes vnímáme jako přírodu, je totiž kulturní krajina nesoucí stopy více než tisíciletého vývoje. A právě z terénních výzkumů mapujících tuto přetvořenou krajinu a dlouhodobého studia historických pramenů vychází poctivá práce doktora Davida Tumy. Čáslavské publikum ji ocenilo „nekonečným“ potleskem.

Vladimír Havlíček

8 5 Filip Velímský 49 46 42 35 30 48

Pozvánka na lednovou přednášku

V úterý 21. ledna v 17 hodin jako obvykle na Nové scéně Dusíkova divadla vystoupí dr. David
Tuma, pracovník Národního památkového ústavu. Jeho přednáška nastíní historii obor a
obornictví ve světě a v českých zemích, představí typické stavby, kompoziční principy
realizované v oborách a používané lovecké techniky. Zaměří se také vybrané lokality, které patří
mezi nejzajímavější historické obory v Čechách, například Horšovskou oboru, Podrážnici, oboru
u zámku Kozel, Lánskou oboru, oboru Klokočka, Kněžičky, Roštejnskou oboru, Jemčinskou
oboru, oboru Žleby a Žehušickou oboru.
Před a po přednášce bude možné uhradit členské
příspěvky na nový rok, případně zakoupit třetí číslo našich Zpráv !