Archiv pro měsíc: Duben 2015

IMG_1347opr

Neznámý známý Jan Hus

Neznámý známý Jan Hus“ tak zněl název přednášky Prof. PhDr. Petra Čorneje, DrSc., kterou pro své členy i širokou veřejnost uspořádal Muzejní a vlastivědný spolek „Včela Čáslavská“. Letos tomu bude přesně 600 let, co byl Mistr Jan Hus za své přesvědčení upálen, coby kacíř, v Kostnici. Několik desítek posluchačů si z úst profesora Čorneje vyslechlo nejen všeobecně známá fakta, ale především zajímavosti, které v povědomí většiny lidí dosud chyběly. O Janu Husovi bylo napsáno i natočeno mnoho, pravdou však je, že o jeho životě a soukromí de facto nic nevíme. Nevíme dokonce, jak se jmenovali jeho rodiče. „ Z dobových záznamů však víme, že Jan Hus byl průměrný student. Jasný příklad toho, že na školních známkách v životě nezáleží“, poznamenal s úsměvem profesor Čornej. Mistr Jan Hus patří k nejvýznamnějším, ale i nejzáhadnějším osobnostem českých a možná i světových dějin. Je až s podivem, co dokázal a kolik si vytvořil mocných přátel i nepřátel, vždyť se říká, že ho milovala sama královna Žofie, žena Václava IV. Husovo přesvědčení znělo: Když kněz hlásá boží slovo, ale neřídí se jím, jsou jeho slova neplatná. „Tehdy ho za to církev upálila, dnes se hlásí k jeho odkazu“, ukončil svou přednášku za potlesku profesor Čornej.
Marie Heřmánková

IMG_1352opr2

IMG_1344

IMG_1342