Archiv pro měsíc: Říjen 2016

10

Přednáška magistra Viktora Pohanky

„Historie kutnohorského dolování“ se zaměřením na Kutnohorský důlní revír v době poděbradské. To bylo tématem přednášky Viktora Pohanky, kterou zorganizoval Muzejní a vlastivědný spolek „Včela Čáslavská“.

Přednáška se konala v úterý 18. října ve výstavní síni na Náměstí Jana Žižky z Trocnova ve spolupráci s Městským muzeem a knihovnou Čáslav. Přítomni byli nejen členové spolku, ale také posluchači z řad veřejnosti. Přednášejícího uvedli místopředseda spolku doktor Filip Velímský a jednatelka doktorka Drahomíra Nováková.

Magistr Viktor Pohanka je absolventem Slezské univerzity v Opavě, kde v současnosti pokračuje v doktorském studiu. Pracuje jako odborný pracovník – archivář Státního okresního archivu v Kutné Hoře. Vedle historie slezských knížectvích v době husitské se věnuje také dějinám kutnohorského dolování. O odbornosti magistra Pohanky svědčí skutečnost, že byl oceněn cenou Josefa Šusty. Tuto cenu uděluje Sdružení historiků České republiky a je to v podstatě něco jako Oscar v oblasti historie za rozvoj historických věd, jejich popularizaci a vytváření historického vědomí.

Téma středovékého dolování je na Kutnohorsku velice oblíbené a to nejen z hlediska historického, ale má dopad také na současnost. Například různými zemními propady, ale také třeba dopadem arsenu na životní prostředí. A že je Viktor Pohanka respektovaným odborníkem na tuto tématiku se ukázalo zájmem o závěrečnou diskusi a dlouhým potleskem.

Vladimír Havlíček

dsc_9760 dsc_9750 dsc_9745 dsc_9736 30 20