„Čáslavský sněm“ se konal před 600 lety v Čáslavi za účasti Jana Žižky.

1 Freska na fasádě domu v Mahenově uliciČáslav Sám Jan Žižka z Trocnova a Kalicha se před rovnými 600 lety procházel po Čáslavi! Proč přijel husitský hejtman do města, které se v budoucnu bude nazývat „Čáslav – město Žižkovo“? Byl tady pracovně, jak by se řeklo dnešním jazykem. Byl totiž jedním ze dvou mluvčích táborských husitů na tzv. Čáslavském sněmu, který se konal 3. až 7. června 1421v kostele sv. Petra a Pavla.

A nebyl to sněm ledajaký, byl to vlastně generální sněm zemí Koruny české, na němž zástupci husitů, české a částečně i moravské katolické šlechty po pětidenním rokování přijali Čtyři artikuly pražské jako zemský zákon! Artikuly pražské byly husitský program nápravy křesťanské společnosti. Dále byla jmenována dvacetičlenná prozatímní vláda, tvořená zástupci pánů, rytířů a měšťanů, která měla spravovat věci veřejné do 28. září 1421, pokud do té doby nebude přijat nový král. Na sněmu byli přítomni také zástupci krále Zikmunda Lucemburského, kteří přednesli králův list, kde projevil vůli jednat o artikulech a smířlivě urovnat spor. Byl však označen za „zjevného tupitele pravd svatých“ a za nehodného trůnu. Není divu, že nebyl, především zástupci husitů, zvolen králem. Kvůli neshodám mezi radikálními a umírněnými husity a následným husitským bouřím se však záměry Čáslavského sněmu nepodařilo uskutečnit. Část šlechty, především moravské, od husitů odpadla a od smlouvy s českými „kacíři“ se distancovala. Prozatímní vláda tak v podstatě plnohodnotně nikdy nefungovala.

Přesto měl sněm pro Čáslav význam, hlavně kvůli přítomnosti Jana Žižky. Když husitský hejtman během Čáslavského sněmu chodil po dlažbě místního kostela, jistě ho nenapadlo, že v těchto místech budou jednou ukryty a poté objeveny jeho ostatky. A stalo se. Přestože byl slavnostně pohřben v Hradci Králové v chrámu sv. Ducha, byly později jeho ostatky tajně převezeny do Čáslavi a zde ukryty v místním kostele. A proto nebylo velkým překvapením, když byl při opravě kaple místními zedníky objeven zazděný výklenek s kalvou, tedy horní částí Žižkovy lebky, dalšími kostmi a artefakty. Dnes je vše uloženo v Žižkově síni na místní radnici.

Děkanský kostel sv. Petra a Pavla, kde se konal Čáslavský sněm, stojí v severozápadním rohu náměstí Jana Žižky z Trocnova ve středočeské Čáslavi. Jeho základem se stal románský kostelík sv. Michala z poloviny 12. století. Po založení města bylo rozhodnuto o vybudování většího chrámu. Ten byl několikrát, především po požárech, přestavován. V současnosti se jedná o trojlodní síňový kostel s polygonálně uzavřeným presbytářem, kaplí a věží. Z kostelíka sv. Michala je dnes sakristie. Přestože byl stavebně včleněn do nové stavby, jsou jeho kontury dodnes rozpoznatelné. Jan Žižka navštívil Čáslav několikrát. Jeho význam pro město potvrzuje Myslbekův pomník hejtmana uprostřed Žižkova náměstí, Žižkova brána, Žižkova síň, Žižkův háj, do nedávna Žižkovy kasárny a velkoplošná freska na fasádě domu v Mahenově ulici, kde je Jan Žižka zobrazen na Čáslavském sněmu před 600 lety.

https://www.youtube.com/watch?v=8_GseRdl5ok

https://www.youtube.com/watch?v=TrAPYUtPrVw

https://www.youtube.com/watch?v=sCx9HYtFtuo Celý příspěvek

Pozvánka na červnovou přednášku

V úterý 29. června v 17 hodin vystoupí na Nové scéně Dusíkova divadla s přednáškou na téma Čáslavský sněm doc. Martin Šandera z Univerzity v Hradci Králové. Všichni jsou srdečně zváni!

Včela Čáslavská v druhé polovině roku

Uplynulé období nebylo pro náš spolek, podobně jako pro všechny kulturní organizace, jednoduché. Akce, které se nám nepodařilo realizovat v prvním pololetí, se našim příznivcům pokusíme nabídnout v druhé polovině roku, například v rámci festivalu Dvorky, kdy bude v Lochách po celý víkend připraven bohatý program. Jeho součástí bude v sobotu 4. září i Cyklovýlet za sv. Bonifácem, který jsme obvykle organizovali v květnu. 21. září se uskuteční i odložená přednáška Jana Luštince o hraběti Janu Harrachovi a na 19. října byla přesunuta přednáška Aleše Pospíšila o kutnohorské architektuře za první republiky. Loni jsme z praktických důvodů posunuli naši další tradiční akci Archeologické hrátky na Hrádku na začátek října, přestože je součástí oslav Mezinárodního dne archeologie, který je obvykle připomínán na konci tohoto měsíce. I letos Hrátky budou dříve, již 2. října. Třetí říjnovou akcí bude 7. 10. odborná konference Boj o srdce Evropy připravená ve spolupráci s dalšími  organizacemi k 80. výročí operace Percentage. Poslední letošní přednáška zazní na Nové scéně Dusíkova divadla 23. listopadu, kdy zde vystoupí  Tomáš Velímský s příspěvkem o uctívání světců cizího původu v raně středověkých Čechách. Náš program uzavřeme 11. prosince v 15 hodin v kostelíku sv. Bonifáce v Lochách, kde v rámci tradičního adventního koncertu duchovní hudby vystoupí duo Melissa. Sváteční slovo přislíbil pronést vojenský kaplan Marek Maxim Švancara.

Pevně doufám, že se nám naše plány podaří uskutečnit, a těším se na viděnou na některé z našich akcí.