Roháček s logem

Pozvánka na zářijovou přednášku

Přednáška doc. PhDr. Jiřího Roháčka, CSc. z Ústavu dějin umění AV ČR, v.v.i. představí dochované historické nápisy od středověku do 18. století jako pramen pro poznání kulturněhistorického vývoje tří sice bezprostředně sousedících,, ale v mnohém velice odlišných měst. Úvodem budou prezentovány možnosti epigrafiky z hlediska historického, uměleckohistorického, heraldického, genealogického a dalšího bádání. Přednáška bude doprovázena bohatou obrazovou dokumentací.

 

obr

Krásné léto a příjemnou dovolenou!

Vážení členové a příznivci našeho spolku, sejdeme se po prázdninách. Přejeme vám krásné léto a doufáme, že neopomenete navštívít zajímavá a památná místa naší vlasti. Pro inspiraci přinášíme fotografii jednoho z nich. Na viděnou 22. září, na přednášce dr. Roháčka o historických nápisech  Čáslavska, Kutnohorska a Kolínska.

 

2

Doktor Zdeněk Petráň z Českého muzea stříbra přednášel pro „Včelu Čáslavskou“

Čáslav„Název pro americký dolar pochází z městečka Jáchymov v malé zemičce uprostřed Evropy!“ Tato větička je snad ve všech amerických ekonomických publikacích. Alespoň tedy podle numizmatika Zdeňka Petráně, který o tom přesvědčil posluchače přednášky, kterou na Nové scéně čáslavského Dusíkova divadla zorganizoval s podporou města Čáslav Muzejní a vlastivědný spolek Včela Čáslavská.

Zdeněk Petráň je numismatik a dlouholetý pracovník Českého muzea stříbra v Kutné Hoře. V přednášce se věnoval letošním výročím dvou významných zákoníků, které ovlivnily evropské středověké mincovnictví, a to Hornímu zákoníku Václava II. a Schlikovskému Hornímu řádu.

MUDr. Zdeněk Petráň není člověk jedné profese. Vystudoval lékařskou fakultu na Univerzitě Karlově v Hradci Králové, je odborníkem na endoskopické metody. V Českém muzeu stříbra v Kutné Hoře se věnuje především otázkám počátků ražby nejstarších českých mincí a problematice starověkého římského mincovnictví. Na tato témata publikoval více než stovku odborných statí.

Napsal řadu publikací, připomeňme například oblíbenou „Ilustrovanou encyklopedii české, moravské a slezské numismatiky“. Ta v encyklopedických heslech pojednává o všech známých ražbách včetně zahraničních, které u nás obíhaly, vysvětluje celou numismatickou terminologii, popisuje jednotlivé mincovny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

A jak to bylo vlastně s tím názvem dolaru? Má skutečně české kořeny. Název totiž vznikl z německého jména českých stříbrných tolarů, ražených v Jáchymově. Mince byly nazývány německy joachimsthaler, zkráceně thaler nebo taler. Jméno vzniklo podle městečka Joachimsthal, tedy Jáchymův Důl, dnes Jáchymov. Lidé si časem začali název stříbrných mincí z Jáchymova zkracovat pouze na tolar. Po rozšíření platidla po celé Evropě vznikl dalším komolením název dolar. Ten z Evropy do Ameriky přivezli v 16. století Španělé.

Přednáška Zdeňka Petráně propojila témata dolování stříbra, mincovnictví a historie. Podrobně popsal dolování stříbra především v Kutné Hoře a Jáchymově. Závěr přednášky zaujal nejvíce. Vidět originální středověké mince, to se jen tak nevidí. Na přednáškách doktora Petráně je to však samozřejmostí. Však také po velkém potlesku přišlo pozvání od čáslavských „včel“ na další přednášku!

Vladimír Havlíček

5 7 8 35 50 59 Kutná Hora 70 Kutná Hora 72 Kutná Hora 83 Kutná Hora