Archiv pro měsíc: Říjen 2021

Přednáška A. Pospíšil

Pozvánka na říjnovou přednášku

Již příští týden se můžeme těšit na několikrát odloženou přednášku pracovníka Národního památkového ústavu dr. Aleše Pospíšila o zajímavých kutnohorských prvorepublikových stavbách.

11

Konferenci k 80 výročí operace Percentage zorganizovala „Včela Čáslavská“

Čáslav/Koudelov – K 80 výročí operace Percentage, což byl první úspěšný výsadek českého parašutisty na území Protektorátu, proběhla odborná konference na Nové scéně Dusíkova divadla v Čáslavi. Předcházela jí pieta u památníku obětí u Koudelova, místa seskoku Františka Pavelky.

Vzpomínkovou akci zorganizovali Muzejní a vlastivědný spolek „Včela Čáslavská“ ve spolupráci s Městem Čáslav, Vojenským zpravodajstvím ČR, Dusíkovým divadlem, spolkem Třiatřicet a Městským muzeem a knihovnou Čáslav. Všem patří poděkování!

Při operaci Percentage byl svobodník aspirant František Pavelka vysazen v noci z 3. na 4. října 1941 v Protektorátu. Narodil se 29. listopadu 1920 v Břeclavi. Byl členem Sokola a studentem místního gymnázia, po okupaci začal s odbojovou činností. Po vlně zatýkání gestapem utekl do Francie a po jejím obsazení se dostal do Anglie. Tam se přihlásil k plnění speciálních úkolů v týlu nepřítele.

Cílem této akce bylo předat odboji novou radiostanici s náhradními krystaly a následné navázání radiotelegrafického spojení mezi Protektorátem a československým exilovým ústředím v Londýně. Dalším úkolem bylo předat nový šifrovací klíč a spojit se s velením odboje. V důsledku střelby na letadlo, špatného počasí a souhry nešťastných náhod byl výsadek v noci z 3. na 4. října 1941 proveden místo v obci Hradiště u Nasavrk v Koudelově u Čáslavi, tedy o 35 kilometrů dále. Pavelka přesto navázal kontakt s vedoucími představiteli petičního výboru „Věrni zůstaneme“ na Chrudimsku. Byl vybaven falešnými doklady a přesunul se do Prahy.

Tuto část akce tedy přes počáteční problémy splnil. Spojení s londýnskou centrálou se mu ale navázat nepodařilo. Pavelkovi v noci po seskoku pomohli místní zemědělští dělníci František Grad, Antonín Krejčí a František Kalina. Statečnost těchto koudelovských občanů byla nezměrná. Pomohli parašutistovi, přestože věděli, jaký trest je může potkat. A potkal. Kvůli prozrazení odbojářské sítě se smyčka kolem Pavelky začala utahovat. Po první vlně zatýkání se gestapu nešťastnou náhodou dostal do rukou dopis napsaný odbojáři Františku Buršovi. Burš dopis totiž nezničil a na základě této konspirační chyby byli zatčeni všichni tři pomocníci z Koudelova. Byli mučeni a popraveni. Také Pavelka byl zatčen, převezen do Petschkova paláce a podroben výslechům. Když byl pro gestapo bezcenný, byl vězněn na Pankráci a poté předán soudu v Berlíně, který rozhodl o trestu smrti. František Pavelka byl popraven stětím hlavy na gilotině. Popel byl rozprášen na neznámém místě v okolí Berlína.

Při pietní akci v Koudelově starosta „Včely Čáslavské“ Filip Velímský konstatoval: „František Pavelka byl statečný mladý muž, tehdy ve věku dvaceti let, který šel do Protektorátu s vědomím, že reálně postupuje riziko smrti, přesto na sebe toto riziko vzal.“ Historik Tomáš Bandžuch celou akci uzavřel slovy: „Nejdůležitější poučení z čáslavské konference pro současnost je, že se nemáme vzdávat svobody, musíme za ni bojovat, abychom jednou jako František Pavelka nemuseli cestovat a v noci seskakovat nad obsazeným územím!“

Video: https://www.youtube.com/watch?v=YWd7vYoDShw

Vladimír Havlíček

5