Archiv pro měsíc: Květen 2022

16 Milan Novák, Karel Podolský a Michal Šimůnek

Milan Novák, Karel Podolský a Michal Šimůnek přednášeli o bitvě u Chotusic pro „Včelu Čáslavskou“

Čáslav/Chotusice – „Bitva u Chotusic“ byl název přednášky tria odborníků – Milana Nováka, Karla Podolského a Michala Šimůnka. Akci zorganizoval Muzejní a vlastivědný spolek „Včela Čáslavská“ s podporou města Čáslav, Dusíkova divadla, Českého rozhlasu a Městského muzea a knihovny.

 „Bitva u Chotusic z roku 1742 má dopad na život v Čáslavi prakticky do dnešních dnů!“ Tímto výrokem překvapil starosta muzejního spolku Filip Velímský mnohé posluchače. Po této nebývale kruté bitvě si totiž „mocní“ uvědomili význam Čáslavska, které je křižovatkou cest nejen tuzemských, ale evropských. Důsledkem bylo založení řady kasáren, jejichž význam si uvědomovala vláda nejen rakousko-uherská, ale později i československá. Založení kasáren pod vlivem této bitvy ovlivňovalo a formovalo život v Čáslavi celá století a dopady, kladné i záporné, vidíme dodnes.

Bitva u Chotusic proběhla 17. května 1742 a trvala necelé čtyři hodiny. Celkové ztráty na habsburské straně byly přes pět tisíc vojáků a na straně pruské přes čtyři tisíce. Do ztrát jsou započítána i pozdější úmrtí. Při krvavých bojích pruská armáda, vedená Fridrichem II., porazila habsburská vojska pod vedením Karla Lotrinského. Marie Terezia byla donucena uzavřít s Pruskem mír a země Koruny české přišly o téměř celé Slezsko. Zničeny byly Chotusice, které ustupující habsburští vojáci zapálili. Postižena byla také Čáslav, která musela jako válečnou kontribuci zaplatit Prusům 34 tisíc zlatých.

K letošnímu 280. výročí bitvy u Chotusic, někdy nazývané také u Čáslavi, připravilo výstavu také Městské muzeum Čáslav. Ta bude přístupná až do konce září letošního roku. Průběh bitvy u Chotusic, kterou trio odborníků představilo prizmatem pruského historika Johanna Gustava Droysena, bylo tou nejlepší připomínkou výročí této události, jakou si mohli spokojení posluchači přát.

 Vladimír Havlíček

30 15 7 8 10

přednáška BUCH 2022 -

Připomínka výročí bitvy u Chotusic

V letošním roce si připomínáme 280. výročí bitvy u Chotusic. Městské muzeum  při této příležitosti připravilo výstavu. K ní se tuto sobotu dopoledne 14. května bude konat ve spolupráci se SHŠ Páni z Kolína doprovodný program, v rámci kterého se můžete seznámit s dobovou výzbrojí a výstrojí, se způsobem odlévání olověných kulí a jinými praktickými záležitostmi vojenského života v 18. století.

Samotné bitvě a jejímu popisu v díle J.G.Droysena bude věnována přednáška tria odborníků – M. Nováka, K. Podolského a M. Šimůnka, která proběhne v úterý 17. května od 17 hodin na Nové scéně Dusíkova divadla v Čáslavi.

Všichni jste srdečně zváni!

PÁNI Z KOLINAplakat Bitva

Pirkstejn cyklus prednasek a koncertu-1-2 - kopie

Cyklus odborných přednášek o Posázaví

Vážené členky a členové spolku, v návaznosti na náš letošní vydařený spolkový výlet do Sázavy a Stříbrné Skalice, si Vaší ctěné pozornosti dovoluji doporučit cyklus odborných přednášek k dějinám této části Posázaví, spojený s doprovodným programem, který v Ratajích nad Sázavou, respektive na zde stojícím hradě Pirkštějn, spolupořádá Centrem medievistických studií při FÚ AV ČR.

Filip Velímský, starosta spolku

Pirkstejn cyklus prednasek a koncertu-1-2