Archiv pro měsíc: Září 2021

7

Doktor Jan Luštinec přednášel o Janu Harrachovi pro „Včelu Čáslavskou“

Čáslav – „Jan Harrach, politik, mecenáš a podnikatel“ byl název přednášky Jana Luštince na Nové scéně Dusíkova divadla. Akce proběhla pod taktovkou Muzejního a vlastivědného spolku „Včely Čáslavské“.

PhDr. Jan Luštinec, emeritní ředitel Krkonošského muzea v Jilemnici je odborníkem na slovo vzatým. Dokazuje to mj. jeho kniha „Jan Nepomuk hrabě Harrach“, kterou splatil dluh, laická veřejnost totiž na mecenáše Harracha téměř zapomněla.

V Čáslavi si odborná veřejnost hraběte Harracha obzvlášť váží, výrazně totiž přispěl k rozšíření uměleckoprůmyslových sbírek Včely Čáslavské. Dnes tyto artefakty můžete vidět v čáslavském Městském muzeu.

Jan Nepomuk hrabě Harrach byl výjimečnou osobností, v minulých desetiletích opomíjenou. Stál u zrodu Národního divadla a Národního muzea, které díky němu stojí na Václavském náměstí. Zasloužil se o Matici českou, podporoval Bedřicha Smetanu, Karla Jaromíra Erbena a další české umělce.

Založil hospodářskou školu a vzorový statek, učil rolníky efektivně hospodařit. V Krkonoších prosazoval smíšené lesy, zavedl účelné využívání vody. Angažoval se v průmyslu a politice. Nechal vybudovat rozhlednu, postavil výletní restauraci, zřizoval turistické cesty v Krkonoších.

Daroval dříví na stavbu sokolovny a zasadil se o vybudování železnice. Financoval mnoho nejrůznějších akcí a výstav, podporoval různé spolky, Čechům ve Vídni založil první českou školu a koupil kostel, kde se sloužily mše v češtině. Dokonce nařídil na svém panství úřadování v češtině, což bylo v té době zcela výjimečné.

Je důležité připomínat renesanční lidi typu Jana Harracha. Stopy zanechal také v Čáslavi. Kromě toho, že daroval již zmíněné vzácné artefakty Včele Čáslavské, také zorganizoval v Čáslavi zemědělskou výstavu. Doktor Jan Luštinec sklidil velký potlesk a byl „propuštěn“ po slibu, že v Čáslavi nebyl naposledy!

Vladimír Havlíček

5 11 8 30 56

J. Luštinec přednáška

Pozvánka na zářijovou přednášku

Vážení přátelé,

již za týden, v úterý 21. září, se koná několikrát odložená přednáška Jana Luštince o hraběti Janu Harrachovi, významném politikovi, mecenáši a podnikateli, který výrazně přispěl i k rozšíření uměleckoprůmyslových sbírek Včely Čáslavské. Přednáška se koná jako obvykle na Nové scéně Dusíkova divadla a začíná v 17 hodin. Všichni jste srdečně zváni!