Archiv pro měsíc: Srpen 2020

Roháček s logem

Pozvánka na zářijovou přednášku

Přednáška doc. PhDr. Jiřího Roháčka, CSc. z Ústavu dějin umění AV ČR, v.v.i. představí dochované historické nápisy od středověku do 18. století jako pramen pro poznání kulturněhistorického vývoje tří sice bezprostředně sousedících,, ale v mnohém velice odlišných měst. Úvodem budou prezentovány možnosti epigrafiky z hlediska historického, uměleckohistorického, heraldického, genealogického a dalšího bádání. Přednáška bude doprovázena bohatou obrazovou dokumentací.