Archiv pro měsíc: Únor 2016

Sborník Muzejní spolky včera a dnes

Tento sborník vyšel v roce 2011 nákladem 200 kusů. Jsou v něm otištěny příspěvky ze stejnojmenného semináře pořádaného v Čáslavi při příležitosti 20. výročí obnovení našeho spolku, ke kterým jsme připojili některé zajímavé statě vztahující se k našemu regionu. Vzhledem k tomu, že náklad již byl rozebrán, rozhodli jsme se publikovat sborník v digitální podobě. Najdete ho v hlavní nabídce menu PUBLIKACE.

5

Doktor Daniel Smutek přednáší o „Geoparku Železné hory“

Čáslav – „Za humny je Geopark Železné hory“, na toto téma přednášel doktor Daniel Smutek na únorové přednášce Muzejního a vlastivědného spolku „Včely Čáslavské“. Akce proběhla ve spolupráci s Městským muzeem a knihovnou Čáslav, ve výstavní síni na náměstí Jana Žižky z Trocnova. „Čekal jsem do pátnácti lidí a vás je tady téměř šedesátka“, zahájil překvapený doktor Smutek přednášku. A překvapený nebyl sám, tolik lidí nečekali ani organizátoři, dokonce museli dodatečně shánět židle. A jaký je důvod rekordní účasti? Důvody jsou dva. Železné hory jsou tradičně oblíbeným rekreačním místem obyvatel Čáslavi, tím druhým důvodem je názorná a sofistikovaná přednáška spoluzakladatele geoparku. Jednoduše řečeno, pozná se, když je pro někoho zaměstnání koníčkem.

Železným horám se spolek v minulých letech věnoval několikrát, konkrétně jejich flóře, fauně, krajinnému rázu či ochraně přírody. Tentokrát bylo téma zaměřeno na jejich geologickou stránku. Členové spolku, ale také široká veřejnost si vyslechli velmi poutavý a názorně podaný výklad spoluzakladatele „Geoparku Železné hory“ Dr. Daniela Smutka o vzniku Železných hor.

RNDr. Daniel Smutek je geolog, jednatel a ředitel společnosti „Vodní zdroje Chrudim“, která je zakladatelem „Geoparku Železné hory“. Je absolventem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a postgraduálního studia na Vysoké škole báňské v Ostravě, je členem České asociace hydrogeologů.

Co je to geopark a jaké jsou hlavní cíle a smysl této instituce? Jedná se o geologicky cenné území, kde jsou ve spolupráci s místními obyvateli a organizacemi rozvíjeny aktivity na podporu rozvoje oblasti, návštěvnosti a vzdělanosti. Vedle geologických objektů a jevů jsou důležité i další zajímavosti, jako jsou kulturní a ekologické fenomény, ale také archeologické a historické památky. Geopark spojuje propagaci geologického dědictví s regionálním rozvojem a vhodným způsobem seznamuje veřejnost s geologickými procesy, významem přírodních zdrojů a jejich využitím v hospodářské a kulturní historii. Celý příspěvek