Archiv pro měsíc: Únor 2017

Výroční členská schůze a změna ve vedení spolku

Členové Včely Čáslavské na včerejší výroční schůzi vyslechli zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření spolku. Je potěšující, že v uplynulých dvou letech se aktivity spolku rozšířily, a to nejen díky finanční podpoře města, ale především díky některým členům. V následujícím období bychom chtěli v těchto aktivitách pokračovat. Dlouholetý starosta spolku, tuto funkci vykonával od roku 1994, Petr Charvát,  ze zdravotních důvodů složil funkci a doporučil za svého nástupce Filipa Velímského. Ten funkci přijal. V následujím období bude tedy spolek pracovat pod vedením tříčlenného výboru v čele s dosavadním místostarostou. Petr Charvát zůstává čestným členem spolku. Na památku převzal malý dárek – kravatu s logem Včely- a vyjádřil přesvědčení, že se  i nadále bude účastnit některých akcí. Na schůzi bylo také většinou hlasů schváleno zvýšení členského příspěvku z dosavadních 50 korun na 100. V závěrečné diskusi padly návrhy na další rozšíření činnosti. Můžeme se například těšit na cyklistickou vyjížďku za Bonifácem, která by měla přspět k propagaci starobylého kostelíku v Lochách.

PCH FVel                                           Petr Charvát (horní fotografie) a Filip Velímský (dolní fotografie)

5

Docentka Ivana Čornejová přednášela v Čáslavi o jezuitech

„Tovaryšstvo Ježíšovo – Jezuité v Čechách“ byl název přednášky docentky Ivany Čornejové, která se konala 14. února ve výstavní síni na náměstí Jana Žižky z Trocnova. Akci zorganizoval Muzejní a vlastivědný spolek „Včela Čáslavská“ ve spolupráci s Městským muzeem a knihovnou Čáslav. A jen pro zajímavost, paní docentka je manželkou v Čáslavi tolik oblíbeného profesora Petra Čorneje.

Pro docentku Čornejovou jsou jezuité celoživotním tématem. Posluchače seznámila se životem zakladatele řádu Ignáce z Loyoly a s událostmi, které ho vedly k založení Tovaryšstva v roce 1534. Podrobně popsala cestu jezuitů do českých zemí, duchovní základy a vnitřní uspořádání řádu a fungování jejich školského systému. Dalším podtématem byla bitva na Bílé hoře, která znamenala velký zlom v rozmachu Tovaryšstva. Velkou pozornost věnovala působení jezuitů v Kutné Hoře. Jezuitskou kolej vedle chrámu svaté Barbory dokonce označila za nejkrásnější jezuitskou stavbu v Čecháh, na Moravě a ve Slezsku. Přednášku ukončila podrobnostmi o zrušení řádu papežem Klimentem XIV. Řád však fakticky nikdy zcela nezanikl a v roce 1814 jej papež Pius VII. celosvětově obnovil. V současné době se činnost jezuitů soustřeďuje zejména na pastorační a misijní činnost a na oblast vědy a vzdělávání.

Doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc je historička a vědecká pracovnice specializující se na české církevní dějiny 16.-18. století a na dějiny českého školství. Působí především v oborech dějiny školství, dějiny vzdělanosti a církevní dějiny raného novověku. Pracuje jako vedoucí Ústavu dějin Univerzity Karlovy a externě přednáší na Pedagogické fakultě UK.

Jezuité v Čechách na jedné straně podporovali vzdělanost, zakládali základní, střední i vysoké školy, které měly vynikající úroveň vzdělání. Na druhé straně v těchto školách neexistovala svoboda vyznání a byla praktikována cenzura, včetně fyzické likvidace knih. Nejznámějším cenzorem byl Matěj Antonín Koniáš, který nechal spálit tisíce knih. A nejen díla Jana Amose Komenského, ale díla všech autorů, kteří podle jeho názoru odporovali rekatolizaci. Z tohoto důvodu se řád dodnes v Čechách netěší příliš dobré pověsti. Možná reputaci vylepší současný papež František, je to totiž první jezuitský papež. Historii nezměníme. Ale můžeme se z ní poučit. Od jezuitského řádu si vezměme za příklad podporu vzdělání a vyvarujme se páterů Koniášů, kteří zakazují, cenzurují a pálí. A takové poučení je v současnosti možná důležitější, než kdykoli v minulosti.

Vladimír Havlíček

DSCN1612 DSCN1643 DSCN1605 DSCN1602 DSCN1599 50 25 20 15      10

Pozvánka na únorovou přednášku

Špatná zpráva pro naše členy a příznivce je, že původně plánovaná přednáška dr. Roháčka o čáslavských nápisech se odkládá, dobrá zpráva je, že v úterý 14. února v 17 hodin u nás přivítáme dr. Ivanu Čornejovou. Bude se věnovat svému celoživotnímu tématu – jezuitskému řádu. Přednáška se opět koná ve výstavní síni na Náměstí Jana Žižky z Trocnova.

Po přednášce bude následovat členská schůze.

Účast všech členů je nutná!