Archiv pro měsíc: Únor 2022

10

Doktor Aleš Pospíšil přednášel o chrámu sv. Barbory pro „Včelu Čáslavskou“

Čáslav – „Péče o Barboru“ s podtitulem „Historie oprav chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře“ byl název přednášky Aleše Pospíšila na Nové scéně Dusíkova divadla. Akci zorganizoval Muzejní a vlastivědný spolek „Včela Čáslavská“ s podporou města Čáslav.

Přednáška to byla opravdu „výživná“. Těžko by se totiž našel odborník, který má větší znalosti, než Kutnohořan Aleš Pospíšil z Národního památkového ústavu, pracoviště Kutná Hora. „Svatá Barbora se tyčí nad Kutnou Horou jako diamant!“ Tato slova přednášejícího odkazují na jeho vztah k chrámu, ale hlavně jsou pravdivá! Není náhoda, že tato pětilodní gotická katedrála je zapsaná na seznamu Světového dědictví UNESCO. A právem je „magnetem“ také pro turisty z celého světa.

Přednášející seznámil posluchače nejen s historií chrámu, ale především s opravami, které proběhly v posledních letech. Nejvíce však zaujaly rozdíly, kterými se liší od ostatních sakrálních staveb srovnatelného významu. Je to především skutečnost, že na rozdíl od ostatních světových katedrál byl kostel postaven za hradbami města. Unikátní je také půdorys a stanová střecha.

PhDr. Aleš Pospíšil vystudoval dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1993 pracuje v památkové péči, od roku 2002 jako památkář pro město Kutná Hora a bývalý cisterciácký klášter v Sedlci. Badatelsky se věnuje architektuře těchto sídel, studie vzniklé ze stavebně historických průzkumů publikuje v odborném a regionálním tisku.

Doktor Aleš Pospíšil nepřednášel v Čáslavi poprvé a jistě ani naposled. Jeho znalosti, podpořené dokonalým obrazovým materiálem, jsou pro členy „Včely Čáslavské“ a veřejnost zdrojem unikátních informací.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=-EOEeoTZDaU

Vladimír Havlíček

13 14 17

A. Pospíšil 2022

Pozvánka na únorovou přednášku a členskou schůzi

Vážení přátelé,

srdečně zveme na další přednášku, která se koná již za týden v úterý 15. února 2022 od 17 hodin na Nové scéně Dusíkova divadla. Vystoupí dr. Aleš Pospíšil z Národního památkového ústavu a ve svém příspěvku shrne dlouholetou péči o jednu z nejvýznamnějších kutnohorských památek –  chrám sv. Barbory.

Po přednášce bude následovat členská schůze. Účast všech členů nutná!