5

Boj o srdce Evropy se jmenovala konference pořádaná „Včelou Čáslavskou“

Čáslav – „Boj o srdce Evropy – České země a zpravodajské služby“ byl název mezinárodní odborné konference, která se konala 5. října na Nové scéně čáslavského Dusíkova divadla. Akce byla zahájena vzpomínkovým aktem k 85. výročí podpisu Mnichovské dohody v kolumbáriu čáslavského hřbitova, kde jsou uloženy ostatky brigádního generála Františka Moravce.

Hlavním organizátorem konference a vydavatelem sborníku z této akce je Muzejní a vlastivědný spolek „Včela Čáslavská“ ve spolupráci s Vojenským zpravodajstvím ČR, Dusíkovým divadlem Čáslav, s.r.o., Městským muzeem a knihovnou Čáslav a spolkem Třiatřicet, z.s., za podpory Středočeského kraje a města Čáslav. Konference se konala pod záštitou ředitele Vojenského zpravodajství České republiky Jana Berouna, hejtmanky Středočeského kraje Petry Peckové a senátora za obvod Kutná Hora Bohuslava Procházky. S odbornými příspěvky vystoupilo osmnáct přednášejících z Česka i zahraničí.

Generál Moravec, Čáslav a Vojenské zpravodajství jsou stále propojeny. Význam informací, jejich vyhodnocení a schopnost na ně reagovat je zásadním předpokladem hájení samostatnosti a svobody v každé době, shodli se starosta „Včely Čáslavské“ Filip Velímský a ředitel Vojenského zpravodajství generál Jan Beroun.

Filip Velímský na závěr celodenní konference poděkoval: Všem partnerům i účastníkům patří náš dík za výrazný podíl na zdárném průběhu celého dnešního programu. Této spolupráce si jako spolek nesmírně vážíme a děkujeme bez rozdílu všem za všechny formy projevené podpory a pomoci!“

Video: https://www.youtube.com/watch?v=3nJg79VJjQY

Text, foto a video Vladimír Havlíček

40 10 7 11 50 8 5 DSCN1651 DSCN1658