Archiv pro měsíc: Listopad 2017

Pozvánka na adventní koncert v kostele sv. Bonifáce v Lochách 9. 12. 2017 od 15 hodin

V sobotu 9. prosince 2017 od 15 hodin se v kostelíku svatého Bonifáce v Lochách koná koncert duchovní hudby. Vystoupí kutnohorský soubor Cantica vedený dr. Štěpánem Kafkou.

Zazní tyto skladby:

Anonym (9-15. stol.)                                               Veni, veni Emmanuel

Jacob Handl Gallus (1550-1591)                        Obsecro Domine

A.V.Michna (1600-1676)                                       Adventní

Rorátník – Čáslav (1614)                             Šťastná to byla chvíle

Rorátník – Čáslav (1614)                             Divné vykoupení

Graduál – Kutná Hora (ca 1500)                   Přišel čas utěšený

Jan Trojan Turnovský (1550-1606)              Všichni věrní křesťané

Bedřich Bridel (1619 – 1680)                        Anjel Gabriel

Tomas Luis de Victoria (1548-1611)             O Magnum Mysterium

Tomas Luis de Victoria (1548-1611)             Missa O Magnum Mysterium / Kyrie, Gloria

Kolínský kancionál (1512-1517)                          Radujme se všickni věrní

Franusův kancionál (ca 1500)                      In Natali Domini

Graduál – Národní knihovna (ca 1500)               Universi populi

Jan Trojan Turnovský (1550-1606)              Zvěstujem vám radost

Michael Praetorius (1571-1621)                          Es ist ein Ros ensprungen

Mateo Flecha (+1553)                                 Riu riu chiu

Graduál – Kutná Hora (ca 1500)                   En virgo parit filium

Kryštof Harant (1564-1621)                         Missa – Sanctus

 

Vstupné dobrovolné

 

5

Vlastimil Osoba přednášel v Čáslavi o Karlu Kněžourkovi

Vlastimil Osoba z Královéměsteckého okrašlovacího spolku přednášel na pozvání Muzejního a vlastivědného spolku „Včely Čáslavské“. Přednáška byla věnována Karlu Kněžourkovi, významnému českému ornitologovi, který působil na Čáslavsku a jehož stošedesáté výročí narození si letos připomínáme.

Přednášku uvedl Vlastimil Osoba slovy: „Jelikož se ornitologii věnuji od svých deseti let, nemohl jsem na Karla Kněžourka nenarazit. Nejvíce obdivuji jeho stěžejní dílo, kterým je Velký přírodopis ptáků.“ Nutno poznamenat, že Vlastimil Osoba jménem okrašlovacího spolku odhalil v Městci Králové pamětní desku na budově místního zdravotního střediska. A kdo byl vlastně Kněžourek, slovutný přírodovědec, pedagog a ornitolog, který působil na Čáslavsku, konkrétně ve Starkoči, Žlebech a v Litošicích?

Karel Kněžourek se narodil roku 1857 v Městci Králové a zemřel v roce 1920 ve Žlebech. Je pochován na malém hřbitůvku v nedalekých Markovicích. Patřil k pilné a skromné generaci českých venkovských kantorů. Působil  jako správce jednotřídní školy v Litošicích, poté  jako řídící učitel na dvoutřídní škole ve Starkoči a zbytek života jako řídící učitel na pětitřídní obecné škole ve Žlebech.

Publikoval přes pět set článků v přírodovědných časopisech, ale jeho celoživotním dílem je dvoudílný Velký přírodopis ptáků. Je to rozsáhlý, systematicky zpracovaný celek, který patří k základům české ornitologické literatury. Ani si neuvědomujeme, že dodnes používáme jeho pojmenování ptáků. V jeho době totiž ptáky nazývali lidé v každém kraji jiným dialektem, spousta jich měla dokonce pouze německé pojmenování. A právě Kněžourek pro německé názvy vymyslel česká slova a celkově názvosloví sjednotil. Nejen tuto jeho zásluhu připomněl Vlastimil Osoba při čáslavské přednášce ve výstavní síni na Žižkově náměstí.

Vladimír Havlíček

Karel Kněžourek se svými žáky v Litošici, r.1890. 15 10 DSCN9077 DSCN9071 DSCN9067

Pozvánka na listopadovou přednášku

Příští úterý 14. listopadu od 17 hodin se ve výstavní síni na náměstí koná předposlední akce tohotou roku. Je jí přednáška Vlastimila Osoby z Královéměsteckého okrašlovacího spolku věnovaná učiteli a významnému ornitologovi Karlu Kněžourkovi. Do 14. listopadu máte také ještě možnost navštívit výstavu  Kdepak ty ptáčku hnízdo máš? v budově muzea.

Výstava je přístupná pouze ve všední dny.

kněžourek0008