Archiv pro měsíc: Duben 2019

1

Jarmila Valentová přednášela o Bylanech pro „Včelu Čáslavskou“

Čáslav – „Bylany u Kutné Hory – jeden z nejvýznamnějších evropských výzkumů neolitu“ byl název přednášky doktorky Jarmily Valentové. Přednášku zorganizoval na Nové scéně čáslavského Dusíkova divadla Muzejní a vlastivědný spolek „Včela Čáslavská“, ve spolupráci s Městským muzeem a knihovnou Čáslav.

Archeoložka PhDr. Jarmila Valentová zasvětila celý život bádání o nejstarších dějinách lidstva. Začínala v kutnohorském muzeu, řadu let byla ředitelkou Regionálního muzea v Kolíně, pracovala v Národním muzeu a v posledních letech i v čáslavském muzeu. Odborně se věnuje  především Kutnohorsku a Kolínsku v mladší době železné a keltské kultuře. Již několik let je členkou našeho spolku. Přednášku o výzkumu v Bylanech ochotně přislíbila.

Archeologické naleziště Bylany leží v údolí potoka Bylanka u Kutné Hory. Od roku 1953 zde probíhal velkoplošný archeologický průzkum, při kterém bylo odkryto téměř sedm hektarů plochy. Celková rozloha sídelních areálů dvou neolitických kultur má přes 120 hektarů. Bylo zde objeveno 134 půdorysů dlouhých kůlových domů a přes 1300 dalších technických objektů. Významným objevem byl velký kruhový útvar – rondel, který sloužil jako shromaždiště a kultovní místo.

Výzkum v Bylanech je jedním z nejdůležitějších odkryvů sídelního areálu neolitické kultury v Evropě. Dobře připravená přednáška doktorky Jarmily Valentové přinesla zajímavé a komplexní informace o této lokalitě evropského významu.

Vladimír Havlíček

  2 3 5 DSCN3986

Pozvánka na dubnovou přednášku

V úterý 16. dubna vás zveme na přednášku dr. Jarmily Valentové, která bude věnována mnohaletému výzkumu neolitického osídlení v katastru obce Bylany u Kutné Hory.

Přednáška se koná jako obvykle na Nové scéně Dusíkova divadla. Začátek je 17.00 hodin.

plakátValentová