Archiv pro rok: 2015

10

V kostelíku sv. Bonifáce zahrálo „Zámecké trio“

Lochy – Muzejní a vlastivědný spolek „Včela Čáslavská“ zorganizoval adventní koncert duchovní hudby pro své členy, ale také příznivce a širokou veřejnost.

Tato tradiční předvánoční akce proběhla v sobotu 19. prosince v kostelíku sv. Bonifáce v Lochách u Čáslavi. Úvodní slovo pronesl předseda spolku profesor Petr Charvát. Svátečním slovem pokračoval Pavel Tobek ze sedlecké farnosti. Magistr Tobek se zamyslel nad smyslem lidského života a doporučil nedělat pouze věci, které nám přinesou okamžitý zisk či užitek, ale nezapomínat také na duchovní rozměr. Bez duchovního uvědomění si totiž nebudeme moci plnohodnotně užít ani vydělané peníze, ani věci za ně koupené. Vánoční atmosféru navodilo „Zámecké trio“ pod vedením Stanislava Jelínka s pásmem koled a vánočních písní.

Všem, kteří se zasloužili o zorganizování a úspěšný průběh této tradiční akce, patří velké poděkování. Hudební a také duchovní prožitek zasáhl všechny přítomné, prožitek byl umocněn hudbou „Zámeckého tria“ a také komorním prostředím kostelíku sv. Bonifáce. Jistě se pocit pospolitosti, umocněný duchovním prožitkem přenese do následujícího roku.

Vladimír Havlíček

55 50 40 25 20 15

Program činnosti na rok 2016

19. ledna Ing. Celestina Novotná Drobná sakrální architektura a její opravy
16. února Dr. Daniel Smutek Za humny je geopark Železné hory
15. března Prof. Zbyněk Roček Osobnost čáslavského rodáka, paleontologa Zdeňka Špinara
19. dubna Dr. Michael Zachař Český kubismus
17. května Výlet: Muzeum Josefa Gočára a galerie kubistického designu v Libodřicích+kolínská vodárna
14. června Mgr. Aleš Knápek Bitva u Čáslavi 1618
20. září Dr. Filip Velímský Nové archeologické výzkumy v Čáslavi
18. října Mgr. Viktor Pohanka Kutnohorský důlní revír v době poděbradské
15. listopadu Dr. Hana Brzobohatá Bioarcheologie péče: skutečná výpověď lidských kosterních pozůstatků se stopami tělesného postižení
17. prosince Adventní koncert v Lochách

Přednášky se obvykle konají ve výstavní síni na náměstí od 17 hodin.

Změna programu vyhrazena