Archiv pro měsíc: Červen 2022

5 Radek Polách

Radek Polách přednášel o samurajských přilbách pro „Včelu Čáslavskou“

Čáslav – „Kabuto – pokrývka hlavy nejen japonských samurajů“ se jmenovala přednáška Radka Polácha z Muzea Novojičínska. Akci zorganizoval Muzejní a vlastivědný spolek „Včela Čáslavská“ s podporou města Čáslav na Nové scéně Dusíkova divadla. Tématem bylo „kabuto“, tedy druh přilby, která byla důležitou součástí tradiční zbroje japonských samurajů.

Vystoupení Radka Polácha o samurajských přilbách byla poslední přednáška před letními prázdninami „Včely Čáslavské“ pro členy a veřejnost. Přednáška je také doprovodnou akcí k výstavě „Klobouky a jiné pokrývky hlavy“, která je přístupná od 14. června ve Výstavní síni na náměstí Jana Žižky z Trocnova.

Regionální historik, autor a grafik katalogů výstav Radek Polách je kurátorem sbírek Muzea Novojičínska, je také zaměstnancem Univerzity Palackého v Olomouci a Ostravské univerzity. Působí jako koordinátor revitalizace Hückelových vil v Novém Jičíně. Věnuje se dějinám a činnosti novojičínské Hückelovy továrny na výrobu klobouků, dnešního Tonaku. Ten byl ve své době největší továrnou ve svém oboru na světě. Je autorem mnoha publikací a odborných příspěvků v oblasti kultury a památkové péče. Kromě cestování se zajímá o historii se specializací na Nový Jičín a jeho kloboučnickou tradici.

Historik Radek Polách je odborníkem nejen na samurajské helmy, ale také výzbroj a výstroj, procestoval Japonsko. A právě proto dostal od starosty „Včely Čáslavské“ Filipa Velímského něco jako „bojový“ úkol. Ve sbírkách čáslavského Městského muzea se totiž nacházejí dva skvostné kousky samurajské zbroje, které získal již zakladatel muzea Josef Kaunický. Přivezl je z Londýna, kam je dopravila loď přímo odněkud z Japonska. A právě rozluštění původu a staří těchto vzácných artefaktů se ujme odborník na slovo vzatý, Radek Polách!

Vladimír Havlíček

2 10 Radek Polách 36 DSCN9145 DSCN9147

Na co se můžete těšit po prázdninách?

20. září přijede emeritní starosta našeho spolku profesor Charvát s přednáškou Staré pověsti české dnes, jež bude prezentací stejnojmenné knihy, kterou v letošním roce vydalo nakladatelství Vyšehrad. V sobotu 1. října si již tradičně připomeneme Mezinárodní den archeologie akcí Archeologické hrátky na Hrádku. Na 18. října si připravil přednášku o založení Čáslavi člen výboru spolku David Nykodým. Poslední letošní přednáška se sice bude trochu vymykat z našich obvyklých témat, ale doufáme, že i dendrochronologie si najde své příznivce. 15. listopadu přijede z Brna pan inženýr Josef Kyncl a vystoupí na téma Životní prostředí v zrcadle letokruhů. V závěru roku se sejdeme v sobotu 10. prosince v 15 hodin v kostelíku sv. Bonifáce v Lochách na tradičním adventním koncertu. Účinkovat bude Caritas, komorní pěvecký sbor ZUŠ Kutná Hora, pod vedením sbormistra Jana Drahoty.

Závěrem připomínáme, že letos vyšlo páté číslo Zpráv, které jsou k dostání v městském muzeu Husova 291 za 150 Kč (pro členy u D. Novákové za 100 Kč).

přednáška R. Polách 2022

Pozvánka na červnovou přednášku

Vážení přátelé,

poslední přednáškou před letními prázdninami  bude vystoupení Radka Polácha z Muzea Novojičínska o samurajských kloboukách. Věříme, že vás toto téma zaujme i vzhledem k tomu, že ve sbírkách městského muzea se nacházejí dva skvostné kousky, které získal již zakladatel muzea Josef Kaunický. Přednáška je i doprovodnou akcí k výstavě Klobouky a jiné pokrývky hlavy, která právě 14. června začíná ve výstavní síni na náměstí Jana Žižky z Trocnova.

Těšíme se tedy na viděnou v úterý 14. června 2022 v 17 hodin na Nové scéně Dusíkova divadla v Čáslavi.

207820_plakat_KLOBOUKY_A_JINE_mail