Archiv pro měsíc: Září 2020

MDA 2020_001a

Pozvánka na oslavy Mezinárodního dne archeologie

I v letošním roce si připomeneme Mezinárodní den archeologie, tentokrát již v sobotu 3. října. Archeologické hrátky na Hrádku, nejvýznamnější čáslavské archeologické lokalitě, kterou před více než 100 lety probádal čáslavský učitel Kliment Čermák, začínají v 10 hodin.

Zejména pro děti je zde připravena řada drobných aktivit, na své si přijdou i rodiče a prarodiče.

Těšíme se na vaši účast!

1

Docent Jiří Roháček přednášel o historických nápisech pro „Včelu Čáslavskou“

Čáslav – Víte, že ve středověkých nápisech se nerozlišovalo mezi písmeny v a u? A je v nich mnoho chyb, protože kameníci neuměli číst a psát a ti co to uměli, neuměli zase tesat? Nejen o tom přesvědčil doktor Jiří Roháček posluchače přednášky, kterou na Nové scéně čáslavského Dusíkova divadla zorganizoval s podporou města Čáslav Muzejní a vlastivědný spolek Včela Čáslavská.

PhDr. Jiří Roháček, CSc. z Ústavu dějin umění AV ČR, v.v.i. je vědecký pracovník a vysokoškolský učitel a také archivář se zaměřením na středověkou a novověkou epigrafiku. Během přednášky představil čáslavské, kutnohorské a kolínské dochované historické nápisy od středověku do 18. století. Jsou totiž historickým pramenem pro poznání kulturněhistorického vývoje tří bezprostředně sousedících měst, v mnohém podobných, ale v mnohém velice odlišných.

Epigrafiku, tedy vědu o nápisech, zkoumá doktor Roháček z hlediska historického, uměleckohistorického, heraldického, genealogického a dalšího bádání. Přednášku oživil bohatou obrazovou dokumentací. Má z čeho čerpat, je totiž autorem řady odborných publikací, doplněných bohatou fotodokumentací.

Samozřejmostí v průběhu přednášky byly roušky, dezinfekce a odstupy. A přestože se mnozí zájemci nezúčastnili přednášky z důvodu nebezpečí nákazy covidem, sešla se dvacítka posluchačů. A rozhodně nelitovali. Přednáška překonala dosavadní rekordy, s diskuzí trvala přes dvě hodiny! Nekonečná diskuze a dlouhý potlesk byl největší odměnou pro etablovaného odborníka na epigrafiku – docenta Jiřího Roháčka!

Vladimír Havlíček

3 2 9 DSCN5896