Archiv pro měsíc: Listopad 2019

2

Lada Bartošová přednášela o divadelním životě v Čáslavi

Čáslav – „Divadelní život v Čáslavi“ byl název přednášky divadelní historičky Lady Bartošové, zorganizované Muzejním a vlastivědným spolkem „Včela Čáslavská“. Letošní poslední přednáška se konala tradičně na Nové scéně Dusíkova divadla.

„K čáslavskému divadlu mám hluboký vztah, v podstatě jsem v jeho prostorách vyrostla. A určitě to mělo vliv na výběr školy a mého povolání,“ přiznala Lada Bartošová. A to je důvod, proč se jednalo o jednu z nejzajímavějších letošních přednášek pro členy spolku a veřejnost. Kombinace vztahu, přímo láskyplného, k čáslavskému divadlu a studia divadelnictví je ten nejlepší koktejl, který si mohli posluchači přát.

Mgr. Lada Bartošová vystudovala divadelní vědu na FF Masarykovy univerzity v Brně a pokračovala doktorským studiem na Katedře divadelní vědy FF Karlovy univerzity. Zabývá se starším českým divadlem, zejména scénografií, divadlem na českém venkově a ochotnickým divadlem.

Přednášející seznámila čáslavské posluchače s historií divadelnictví v Čáslavi. Není příliš známé, že v Čáslavi se hrálo divadlo na různých místech ještě před založením Dusíkova divadla. O těchto skutečnostech, o historii Dusíkova divadla a především o životě ochotníků povyprávěla během zajímavé přednášky. A na závěr prozradila překvapení. Při příležitosti 150. výročí založení čáslavského Dusíkova divadla připravuje knihu, která bude mapovat historii divadelního života v Čáslavi.

Díky divadelnictví Lada Bartošová získala další koníček. Když psala dizertaci, hledala k ní podklady v kutnohorském archivu, který se nachází v budově bývalé továrny Lidka. A tam zjistila, že stojí v místech, kde se vyráběla čokoláda Lidka, která se vyvážela do celého světa. A jelikož se tato věčně usměvavá dáma ničeho nezalekne, založila a s manželem úspěšně provozuje Muzeum kutnohorské čokolády a čokoládovnu.

Přednáška čáslavské publikum zaujala, puget s dlouhým potleskem byly zasloužené. Druhou kytici dostala od starosty Včely Čáslavské, Filipa Velímského, k životnímu jubileu členka spolku Jana Vaněčková.

Vladimír Havlíček

DSCN9631  6 31 1