Archiv pro měsíc: Listopad 2018

Pozvánka na adventní koncert

Jako každoročně bude poslední akcí v letošním roce adventní koncert v kostelíku sv. Bonifáce    v Lochách. Koná se již příští víkend, v sobotu 1. prosince od 15 hodin. Tentokrát program připravili žáci čáslavské Základní umělecké školy Jana Ladislava Dusíka pod vedení svých učitelek. Sváteční slovo pronese Alexandr Štěpánovský z Křesťanského společenství v Kutné Hoře.

Přijďte se svátečně naladit před nadcházejícím adventem!

PROGRAM KONCERTU

1. H. Purcell – Trumpet tune Vratislav Bohuněk, trubka

2. J. Trojan – Hej co se stalo nenadále Natálie Veselá, klavír

3. P. Baldassari – Sonata (2.věta) Veronika Hájková, trubka

4. R. Schumann – Snění Adéla Závůrková, housle

5. Veselé vánoční hody Vratislav Bohuněk, Veronika Hájková, trubky

6. L. Cohen – Hallelujah David Horálek, klavír

7. G. F. Händel – Marsch Lenka Heřmánková, trubka

8. N. Chédeville – Sonata č. 3 (1.věta) Šárka Juklová, altová flétna

9. J. J. Mouret – Rondo Jakub Petřík, trubka

10. F. Emonts – Malý čelista David Horálek, klavír

11. Vánoční ozvěny: Lenka Heřmánková, Jakub Petřík, trubky

Štěstí zdraví

Slyšte, slyšte pastuškové

Rychle bratři

  1. Ronald Binge – Alžbětínská serenáda Flétnový soubor

Koledy :

V dáli v jeslích

Ó, jedličko

Tichá noc, svatá noc

Panna Maria měla chlapečka

We Wish You a Merry Christmas

Koncert je připraven pod vedením pedagogů :

Kateřina Táborská……………..č. 1, 3, 5, 7, 9, 11

Iva Jeriová………………………č. 2, 6, 10

Andrea Šubínová………………č. 4, 8, 12

Klavírní doprovod:

Iva Jeriová………………………č. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11

2

Docent Jan Kilián přednášel v Čáslavi o Martinu Maxmiliánu z Golče

Čáslav – „Martin Maxmilián z Golče“ byl název přednášky docenta Jana Kiliána zorganizované Muzejním a vlastivědným spolkem „Včela Čáslavská“. Není divu, že v budově Nové scény čáslavského Dusíkova divadla byl rekordní počet obyvatel Golčova Jeníkova, vždyť se přednášelo o nejvýznamnějším občanovi v historii jejich obce, po kterém město dokonce nese název!

Členové a příznivci spolku si vyslechli přednášku docenta PhDr. Jana Kiliána, Ph.D., která se uskutečnila ve spolupráci s Městským muzeem a knihovnou Čáslav. Přednášející působí jako pedagog na Západočeské univerzitě v Plzni a na Univerzitě v Hradci Králové. Je autorem řady odborných publikací, zejména z období třicetileté války. Jako jediný historik zpracoval podrobně osudy generála Martina Maxmilián z Golče, přestože u nás téměř chyběly historické prameny. Čerpal tedy informace v zahraničních archívech v dnešním Rakousku, Německu, Polsku a v dalších evropských zemích.

Martin Maxmilián z Golče byl příslušníkem rozvětveného pomořanského šlechtického rodu. Doslova od píky se v císařské armádě vypracoval přes nižší důstojnické funkce až ke generálským hodnostem, nechyběl v celé řadě velkých bitev třicetileté války. Dobyl řadu významných měst a pevností, některé zachránil vybudováním kvalitních hradeb. Do historie se zapsal soubojem, při kterém zastřelil jediného syna polního maršálka Pappenheima, který ho k souboji vyzval, ale především tím, že přivedl pomoc Švédy obležené Praze.

Zasloužil se o výstavbu velkého množství památek v městečku na Vysočině, které po něm dostalo své jméno. Mluvíme samozřejmě o Golčovu Jeníkovu. Nejznámější stavbou je areál lorety při empírovém kostelu sv. Františka Serafínského. Martin Maxmilián z Golče a jeho choť Marie Magdalena Juliána z Obsinnigu zde v malé kryptě za oltářem loretánského domku sní společně svůj věčný sen. Jsou pohřbeni pod mramorovým náhrobníkem, nad nímž je zavěšena dělová koule, což je originální odkaz na funkci generála polního zbrojmistra.

Docent Jan Kilián je autorem řady titulů. Ale největší popularitu získal v Golčově Jeníkově a to nejen při exhumaci Martina Maxmiliána a jeho manželky Marie Magdaleny Juliány. Však také po přednášce přijal řadu pozvání na nejrůznější akce od „svých jeníkovských“!

Vladimír Havlíček

65 56 31 10 52 50

 

 

Pozvánka na listopadovou přednášku – čtvrtek 22. 11.

Členové a příznivci našeho spolku se sejdou tentokrát mimořádně ve čtvrtek 22. listopadu na přednášce docenta Jana Kiliána, který působí jako pedagog na Západočeské univerzitě v Plzni a Univerzitě v Hradci Králové. Je autorem řady odborných publikací zejména z období třicetileté války. Přednáška bude věnována Martinu Maxmiliánovi z Golče, příslušníku rozvětveného pomořanského šlechtického rodu. Martin Maxmilián z Golče se objevil ve svých sedmnácti letech na scéně českých dějin v době pasovského vpádu a neměl ji už do konce svého života opustit. Doslova od píky se v císařské armádě vypracoval přes nižší důstojnické funkce až ke generálským hodnostem, když nechyběl v celé řadě velkých bitev třicetileté války. Dobyl několik významných měst a pevností, jiným nechal vybudovat kvalitní fortifikace. Proslul také jako ten, kdo při souboji na pistole sprovodil ze světa jediného syna polního maršálka Pappenheima, a jako ten, kdo v posledním válečném roce přivedl pomoc Švédy obležené Praze. Současně byl ovšem velkým stavitelem městečka na Vysočině, které po něm dostalo své příjmení a od něho většinu svých historických staveb.

Přednáška se koná na Nové scéně Dusíkova divadla a začíná jako obvykle v 17 hodin.

Všichni jsou srdečně zváni!