Archiv pro měsíc: Říjen 2022

5

Magistr David Nykodým přednášel o založení Čáslavi pro „Včelu Čáslavskou“

Čáslav – „O založení Čáslavi“ byl název přednášky historika Davida Nykodýma pro Muzejní a vlastivědný spolek „Včela Čáslavská“ a veřejnost na Nové scéně Dusíkova divadla. Není divu, že byl téměř plný sál, vždyť toto téma bylo předmětem diplomové práce magistra Nykodýma na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové. O překvapení během přednášky nebyla nouze. Tím prvním bylo přivítání přednášejícího hrou na klavír!

Přednáška začala popisem vzniku královského města Čáslav a podmínkami, které jsou pro vznik města určující. Jsou to přírodní podmínky, které jsou rozhodujícím faktorem pro dlouhodobé lidské osídlení. Po popisu osídlení Čáslavska v pravěku následovala problematika přerodu knížecího hradiště v rozvinutý městský organismus. Přednášející využil syntézu historických a archeologických studií. Přednáška tak přinesla ucelený pohled na založení města Čáslav a jeho fungování.

Výše uvedené věty mohou působit dojmem, že přednáška mladého historika byla nezáživná, „sucharská“. Opak je však pravdou. Přednášející popsal skutečnosti, které jsou nepříliš známé, či dokonce neznámé.

Téměř každý ví, že nejstarší čáslavskou sakrální stavbou je kostel sv. Michaela Archanděla, který je dnes, naštěstí znatelnou, součástí kostela sv. Petra a Pavla. Málokdo však ví, že starší kostel sv. Martina stál Na Nepřízni. A ještě starší kostel sv. Panny Marie byl umístěn na Hrádku.

Pro některé posluchače bylo překvapením, že Hrádek, nejstarší místo osídlení, bylo téměř nedobytné, obtékal ho totiž potok. Jak je to možné? Mezi Hrádkem a prostorem nad Hlaváčovými domy, zhruba v místě hráze Podměstského rybníka, byla totiž skalnatá „šíje“. A proto Brslenka Hrádek obtékala. Šíje byla odtěžena a kameny byly použity k vybudování hradeb. Místo, kde začalo odtěžování je dodnes na Hrádku, i po tolika staletích, znatelné. Zajímavé bylo také zjištění, že na osídlení Hrádku nenavazovalo plynule založení města na současném místě. Osídlení na Hrádku totiž minimálně sto let koexistovalo s nově budovaným městem.

Překvapením bylo také zjištění, že pravěké osídlení se netýkalo pouze Hrádku. V době bronzové byly totiž kromě Hrádku osídleny dnešní lokality Na Nepřízni, V Toufárně a pod Valy. V eneolitu byla osídlena dnešní ulice Na Skále. A v neolitu, tedy v době sahající 4500 let před náš letopočet, byla dokonce osídlena lokalita Na Svornosti.

Překvapení a nových informací o Čáslavi bylo mnoho. Celá přednáška bude nahrána na stránky Muzejního a vlastivědného spolku „Včela Čáslavská“. Přednášející téměř zaplnil sál, mnozí se shodli, že to byla nejzajímavější přednáška letošního roku. Nezbývá, než doufat, že to není poslední přednáška rodilého Čáslavana – talentovaného historika Davida Nykodýma!

Vladimír Havlíček

10 40 35 DSCN2184 DSCN2181

plakát Nykodým2022-

Pozvánka na říjnovou přednášku

Vážení přátelé, srdečně vás zveme na další přednášku. Příští týden v úterý 18. října vystoupí náš člen Mgr. David Nykodým s tématem nám nejbližším – O založení Čáslavi.

Všichni jste srdečně zváni!

Přednáška se koná v obvyklém čase – v 17 hodin- a na obvyklém místě – na Nové scéně Dusíkova divadla.