Archiv pro měsíc: Červen 2023

Zehuby

Podpořme snahu zehubských občanů!

Oslovili nás představitelé zehubského VesSpolku s prosbou o propagaci jejich sbírky. Tento poměrně mladý spolek byl založen v roce 2019 a jeho členové se snaží o rozvíjení kultury v obci a záchranu památek. V plánu mají i projekty zaměřené na obnovu starých cest a alejí.

Více najdete na www.vesspolek.cz.

Program Včely Čáslavské na 2. polovinu roku 2023

aneb Na co se můžete těšit po prázdninách:

19. září vystoupí Věra Brožová z Pedagogické fakulty UK Praha s přednáškou na téma Karafiátovi Broučci. Tradiční archeologické hrátky na Hrádku budou letos již v sobotu 30. září. I konference Boj o srdce Evropy. České země a zpravodajské služby se stává tradicí. Letos se bude konat  ve čtvrtek 5. října. 17. října potěší příznivce hudební historie přednáška Zuzany Chalupové o kutnohorské skladatelce Marii Herbstové-Kučerové. 21. listopadu si můžete vyslechnout archeologickou přednášku o středověkých fortifikacích mezi Lomcem a Třebonínem, kterou připravili pánové z NPÚ Jan Kypta, Zdeněk Neústupný a Filip Laval. V závěru roku nás 10. prosince (v neděli!) potěší adventním koncertem v Lochách pěvecký sbor Gymnázia a SPgŠ v Čáslavi.

5

PhDr. Pavel Novák přednášel pro „Včelu Čáslavskou“ o Hospodářském družstvu skladištním

„Hospodářské družstvo skladištní v Čáslavi“ byl název přednášky Muzejního a vlastivědného spolku „Včely Čáslavské“ na Nové scéně čáslavského Dusíkova divadla.

Starosta spolku Filip Velímský přivítal odborníka na zemědělskou tématiku opravdu „kovaného“. Dlouholetého vědeckovýzkumného pracovníka pobočky Národního zemědělského muzea na Kačině PhDr. Pavla Nováka, CSc.

Není divu, že Čáslavští se mohli pyšnit nejstarším hospodářským družstvem v Čechách. Čáslavsko totiž bylo centrem zemědělské výroby od pravěku, kdy se zde usadili první zemědělci, přes středověk, až po současnost. Bonita černozemě například u Koudelova je známá i mimo region.

Zájem posluchačů a posluchaček vzbudila publikace z roku 1947 „60 let ve službách zemědělství“ s podtitulem „Jubileum Hospodářského družstva skladištního a výrobního v Čáslavi, prvního v Čechách“.

Agrární historie byla v českých zemích ovlivněna kolektivizací v padesátých letech minulého století. Byly přetrhány, většinou nenávratně, vazby selských rodů k půdě. Byl to také konec fungování Hospodářského družstva skladištního v Čáslavi. To vše si připomněli posluchači přednášky doktora Pavla Nováka z Národního zemědělského muzea na Kačině.

Vladimír Havlíček

55 35 40 47 45 50 10