Archiv pro měsíc: Říjen 2015

8

Dr. Pavlína Cermanová – Antikrist

Čáslav – „Antikrist“, s podtitulem „Andělé nebo démoni: husité jako aktéři apokalyptických událostí“. To byl název přednášky doktorky Pavlíny Cermanové, která se konala v úterý 13. října ve výstavní síni na náměstí Jana Žižky z Trocnova. Pokračovala tak série přednášek věnovaných husitství, organizovaná Muzejním a vlastivědný spolkem “Včela Čáslavská”, ve spolupráci s Městským muzeem a knihovnou Čáslav.

Doktorka Cermanová posluchače přivítala slovy: „Jsem ráda, že mohu přednášet v husitském městě Čáslavi, kde byly na Čáslavském sněmu přijaty čtyři artikuly pražské, což je program k nápravě církve a křesťanské společnosti jako celku. Čáslavané mají tak k husitství blíže, než obyvatelé jiných měst.“

Podle doktorky Cermanové bylo husitské reformní myšlení do značné míry svázáno s výkladem apokalyptických proroctví jako předpovědi a obrazu soudobých událostí. Zejména husitský radikalismus byl výrazně formován apokalyptickou rétorikou a aktualizací apokalyptických figur v konkrétním času a prostoru husitských Čech. Přednáška byla zaměřena na husitské čtení apokalyptických proroctví, jež přispělo nejen k větší dynamice událostí, ale také k vytvoření jasně definovaného obrazu radikální husitské obce. Dalšími tématy přednášky byly: prezentace moci prostřednictvím podoby Antikrista, středověké apokalyptické myšlení, dějiny zbožnosti, koncepty elitního vědění ve středověku, či konstrukt postavy „proroka“, jenž svou duchovní autoritou zprostředkoval význam apokalyptického proroctví širšímu publiku, čímž mu umožnil jeho praktický dosah. Podle závěrů doktorky Cermanové bylo husitské reformní myšlení výrazně formováno apokalyptickou rétorikou, což přispělo k radikalizaci celého hnutí. V procesu šíření reformních myšlenek, formulovaných v apokalyptických obrazech, byla bezpodmínečně nutná postava „proroka“, a tou byl sám Jan Hus.

Mgr. Pavlína Libichová Cermanová, Ph.D. vystudovala historii na Filozofické fakultě UK v Praze, studovala na prestižních univerzitách v Německu, Rakousku a Francii. Zabývá se problematikou středověkého apokalyptického myšlení, protetické literatury, dějin zbožnosti a konceptů elitního vědění ve středověku. Působí v Centru medievistických studií při Filosofickém ústavu AV ČR. Je členkou redakční rady časopisu Studia mediaevalia Bohemica a členkou Husovy společnosti. Působí na FF UK v Praze. Jako editorka a spoluautorka se podílela na vzniku rozsáhlé publikace Husitské století, jež vyšla v roce 2014.

Podle názoru posluchačů byla přednáška doktorky Cermanové jednou z nejzajímavějších přednášek letošního roku, a to nejen z důvodů odborné erudovanosti, ale především kvůli obrovskému entuziasmu, nadšení, zápalu.

Vladimír Havlíček

z DSCN6179 DSCN6160 DSCN6171 DSCN6156 DSCN6146 DSCN6144 DSCN6126 DSCN6122 10

Říjnova přednáška dr. Pavlíny Cermanové

V úterý 13. října 2015 od 17 hodin pokračuje ve výstavní síni na Náměstí Jana Žižky z Trocnova série přednášek věnovaných husitství. Nadcházející téma přiblížila dr. Pavlína Cermanová v krátké anotaci:

Andělé nebo démoni: husité jako aktéři apokalyptických událostí

Husitské reformní myšlení bylo do značné míry svázáno s výkladem apokalyptických proroctví jako předpovědi a obrazu soudobých událostí. Zejména husitský radikalismus byl výrazně formován apokalyptickou rétorikou a aktualizací apokalyptických figur v konkrétním času a prostoru husitských Čech. Přednáška se zaměří na husitské čtení apokalyptických proroctví, jež přispělo nejen k větší dynamice událostí, ale také k vytvoření jasně definovaného obrazu radikální husitské obce. Jednou ze základních otázek bude rovněž konstrukt postavy „proroka“, jenž svou duchovní autoritou zprostředkoval význam apokaloyptického proroctví širšímu publiku, čímž umožnil jeho praktický dosah.