přednáška Z. Chalupová 2023

Pozvánka na říjnovou přednášku

S životem kutnohorské skladatelky Marie Kučerové – Herbstové  nás seznámí Mgr. Zuzana Chalupová, která své vystoupení doprovodí i hudebními ukázkami. Mimořádně budou vystaveny také plakáty, notové materiály a fotografie zapůjčené synem skladatelky.