Archiv pro měsíc: Prosinec 2017

Plán akcí na příští rok

je z poloviny hotov. 23. ledna se mohou příznivci Včely těšit na přednášku Mgr. Dagmar Martínkové o Volyňských Češích, doplněnou o stejnojmennou výstavu, která bude instalována ve vestibulu čáslavského gymnázia. Téma únorové přednášky Mgr. Davida Bartoně volně navazuje na letošní výročí německé reformace. Otázka Jak by dnes musela vypadat reformace, aby vůbec někoho zaujala? zní lehce provokativně, chcete- li znát odpověď, přijďte v úterý 20. února v 17 hodin . V březnu přijede do Čáslavi profesor Ondřej Felcman, aby připomněl jedno z významných osmičkových výročí příštího roku – Pražské jaro. Řeč bude zejména o dění v parlamentu. Náš pravidelný host a příznivce, profesor Petr Čornej , přislíbil přednášku na 17. dubna. Jeho vystoupení bude věnováno 670. výročí založení pražské univerzity. V neděli 13. května bychom rádi zopakovali loňskou Cyklovyjížďku za Bonifácem, akci pro rodiny s dětmi.  22. května vyrazíme na tradiční vlastivědný výlet. O jeho cíli ještě diskutujeme. Máte-li nějaké zajímavé návrhy, napište. Zatím to vypadá na Sv. Jakub a Nebovidy. Poslední akcí před prázdninami, 19. června, bude přednáška dr. Pavla Nováka o významu parků a zahrad v životě Chotků.

12

Cantica hrála v Lochách pro „Včelu Čáslavskou“

Lochy/Čáslav – Tradiční adventní koncert v kostelíku sv. Bonifáce v Lochách uspořádal pro členy spolku a širokou veřejnost Muzejní a vlastivědný spolek „Včela Čáslavská“.

S duchovní hudbou vystoupil kutnohorský soubor Cantica, vedený doktorem Štěpánem Kafkou. Posluchače přivítala jednatelka spolku doktorka Drahomíra Nováková. Připomněla úspěšné akce spolku v uplynulém roce, především instalaci informačního panelu právě o kostelíku sv. Bonifáce v Lochách. „Děkuji paní Karpíškové, dobré duši Lochů, bez které by tento koncert nemohl proběhnout. A hlavně souboru Cantica, s kterým je náš spolek personálně provázán. Náš starosta, doktor Filip Velímský,  je totiž jedním z členů souboru,“ dodala doktorka Nováková.

Sváteční slovo pronesl profesor Petr Charvát, bývalý starosta a čestný člen „Včely Čáslavské“. Profesor Charvát zavzpomínal: „Před třiatřiceti lety jsem na pozvání místního archeologického ústavu navštívil Cejlon. Náhodně jsem tam mluvil s mladíkem, asi dvacetiletým. Už ani nevím, o čem jsme si povídali, není to důležité. Ale při našem loučení mi řekl, že se za mě bude modlit. Nechci otevírat kontroverzní témata, ale v poslední době si na toho mladíka občas vzpomenu. A říkám si. Kdyby k nám utekl před válkou, dokázali bychom se za něj pomodlit, jako to udělal on? A hlavně, pomohli bychom mu? Odpovězme si každý upřímně, pravdivě na tuto otázku. Já jsem si při položení této otázky vzpomněl na biblickou větu, starou přes dva tisíce let.“ A jak zní ta věta? „Jedni druhých břemena neste,“ ukončil sváteční slovo emeritní starosta „Včely Čáslavské“.

Výtěžek z dobrovolného vstupného bude již tradičně věnován na opravu kostelíku sv. Bonifáce. Všem, kteří se zasloužili o zorganizování této tradiční akce, patří poděkování. Všechny přítomné zasáhl nejen hudební, ale také duchovní prožitek, umocněný duchovní hudbou souboru Cantica. K dobré pohodě a pocitu pospolitosti přispělo také komorní prostředí kostelíku, ale především setkání lidí s dobrým srdcem.

Vladimír Havlíček

DSCN9431 13 6 doktorka Drahomíra Nováková 5 profesor Petr Charvát 2 DSCN9412