Archiv pro měsíc: Březen 2016

Výstava na počest 100. výročí narození Zdeňka Špinara

bude zahájena v pátek 1. dubna v 17 hodin v budově městského muzea (Husova 291). Vedle exponátů z osobního fondu Z. Špinara přibližujících jeho činnost vědeckou budou k vidění i doklady jeho dlouholetého působení v čáslavském skautu. Zároveň si zde návštěvníci budou moci prohlédnout řadu fosílií dokumentujících vývoj života na Zemi ze sbírky Štěpána Raka a také několik paleontologických exponátů  žab, na které byl Z.Špinar odborníkem evropského formátu.

images

1

Slavnostní otevření Hrádku

„Jarní rovnodennost na Hrádku,“ tak se jmenovala akce, při které byla slavnostně otevřena revitalizovaná archeologická lokalita Hrádek. Slavnost se konala v neděli 20. března odpoledne. Akci zorganizovalo Městské muzeum a knihovna Čáslav, Město Čáslav a Muzejní a vlastivědný spolek „Včela Čáslavská“. Slavnost zahájil za Včelu magistr Jiří Žaloudek, oblečen byl v dobových šatech. Poté za město Čáslav promluvil doktor Vlastislav Málek, místostarosta města.

Jako třetí si vzal slovo doktor Filip Velímský z Archeologického ústavu Akademie věd Praha. Právě on totiž připravil projekt stálé venkovní informačně-edukativní expozice, sestávající z šesti panelů přibližujících dějiny této lokality. Informační tabule jsou interaktivní, na každé se mohou děti, ale i dospělí formou hry seznámit s historickými fakty daného místa. Umělecká a především vzdělávací hodnota panelů je na vysoké úrovni, je to cesta neformálního vzdělávání do budoucna.

Dále vystoupila hudební skupina dobové hudby Krless, šermířské skupiny Thorwald sons, Mor z Hor Kutných a Železní páni. Pro všechny účastníky bylo připraveno občerstvení a dobové soutěže pro děti. Na závěr se představili šermíři v boji o Langobardský prsten.

Čáslavský Hrádek v lesoparku Vodranty je místo s nejstarším osídlením města. Zde se nacházelo nejstarší opevněné místo na území dnešní Čáslavi. Bylo to původně hradiště, to bylo přestavěno na správní hrad, který však později zanikl. V posledních desetiletích ale zarostlo náletovými dřevinami. Tyto dřeviny se díky podpoře čáslavské radnice, dětí z místní základní školy, čáslavských judistů a především „Včely Čáslavské“ podařilo z velké části odstranit a místo opět zpřístupnit veřejnosti.

Poděkování za zorganizování slavnostního otevření, potažmo za revitalizaci čáslavského Hrádku patří všem, kteří se těchto akcí zúčastnili. A co popřát Hrádku? Aby započatá revitalizace byla dotažena do zdárného konce a aby se podařilo lokalitu v dobrém stavu udržet i v budoucnosti.

Vladimír Havlíček

99 40 11 4 3 1v 1k 1h 1f 1c 1b 1a