Archiv autora: redaktorka

Pozvánka na členskou schůzi

která se koná v úterý 16. ledna 2024 v 18.30 na Nové scéně Dusíkova divadla.

 

Program:

  1. Zpráva o činnosti v minulém roce (F. Velímský)
  2. Zpráva o hospodaření (M. Heřmánková)
  3. Návrh na změnu ve složení výboru
  4. Diskuse

Účast nutná!

Program na 1. pololetí roku 2024

16.1. Prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc. Otázky a otazníky kolem Jana Žižky
13.2. Prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc. Nejstarší česky psaná kronika tak řečeného Dalimila – 710 let od jejího vzniku
19.3. Mgr. Filip Velímský, PhD. Archeologické výzkumy Včely Čáslavské v kostele sv. Petra a Pavla v Čáslavi
16.4. PhDr. Roman Pazderský, PhD. V. V. Jeníček, významná osobnost Čáslavska
14.5. Mgr. Ondřej Vodička, PhD. Katoličtí exulanti z husitských měst na příkladu Čáslavi
18.6. VLASTIVĚDNÝ VÝLET RATAJE