Archiv pro měsíc: Listopad 2021

5

Docent Tomáš Velímský přednášel pro „Včelu Čáslavskou“

Čáslav – „Raně středověké Čechy a úcta k světcům cizího původu“ bylo téma přednášky Tomáše Velímského, kterou na Nové scéně čáslavského Dusíkova divadla zorganizoval s podporou města Čáslav Muzejní a vlastivědný spolek „Včela Čáslavská“.

Pro Tomáše Velímského rozhodně není Čáslav neznámé město. Přímo v Čáslavi se totiž v sedmdesátých letech minulého století podílel na archeologických výzkumech městských hradeb. Jako pracovník kutnohorského muzea spadala Čáslav takříkajíc do jeho rajonu. Přednášející popsal v širokých souvislostech proces christianizace, tedy počátky vzniku křesťanství na území našeho státu. Popsal životy a působení všech významných věrozvěstů, přednášku doprovodil velkým množstvím obrazového materiálu.

Doc. PhDr. Tomáš Velímský, CSc. se narodil v Rumunsku, ale v dětském věku se přestěhoval s rodiči zpět do Čech. Je archeologem zabývajícím se středověkem a také problematikou vzniku a vývoje měst na území Čech. Dále se věnuje středověkému osídlení a počátku šlechty, středověké kultuře a vzniku dědičné pozemkové držby.

Vystudoval prehistorii na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně, pracoval jako archeolog středověku v muzeu v Kutné Hoře. Dále pracoval jako vědecký pracovník Archeologického ústavu Akademie věd České republiky a Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Karlovy univerzity. Od roku 1993 působí jako pedagog, napsal řadu publikací.

Tomáš Velímský je díky svému působení ve městě považován za Čáslavana. Dokonale připravená přednáška se znalostí místní historie a reálií tuto skutečnost jenom potvrdila!

Vladimír Havlíček

1017 15 4520

Přednáška-T.-Velímský

Pozvánka na listopadovou přednášku

V úterý 23. listopadu se na Nové scéně Dusíkova divadla v Čáslavi koná poslední přednáška tohoto roku. O raně středověkých světcích cizího původu bude hovořit dr. Tomáš Velímský.

Akce začíná v 17 hodin.

Pí Bártová

Smutná zpráva

6. listopadu zemřela dlouholetá členka našeho spolku paní Jaroslava Bártová.

Za Včelu se rozloučení zúčastní a kytici položí Pavel Dočekal.

Čest její památce!