Archiv pro rubriku: Historie

1

Profesorka Marie Bláhová přednášela o Dalimilově kronice pro „Včelu Čáslavskou“

Čáslav – Víte, že Dalimil vůbec nenapsal Dalimilovu kroniku? Nejen o této historické záhadě přednášela členům a příznivcům Muzejního a vlastivědného spolku „Včela Čáslavská“, na půdě Nové scény Dusíkova divadla, profesorka Marie Bláhová.

Prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc. je česká historička, která se specializuje na středověké dějiny českých zemí a střední Evropy, chronologii a středověkou historiografii a kulturu. Publikovala řadu prací o historiografii a historické kultuře ve středověku, monografii o Staročeské kronice tak řečeného Dalimila, komentované překlady českých kronik či příručku Historické chronologie. Autorsky se podílela na Velkých dějinách zemí koruny české a řadě dalších publikací.

Téma přednášky „Nejstarší česky psaná kronika tak řečeného Dalimila“ nebylo náhodné. Letos totiž slavíme 710 roků od vzniku tohoto stěžejního díla českého písemnictví. Kronika obsahuje celkem 106 kapitol. Začíná stavbu babylónské věže a pokračuje chronologicky řazenými příběhy z historie Čech. Počínaje osídlením našeho území praotcem Čechem, pověstmi o Libuši, o Přemyslu Oráči a o Dívčí válce. Končí v období vlády Jana Lucemburského.

A proč se jmenuje Dalimilova? Autora neznáme, podle svého nejdůležitějšího zdroje byla označována jako Kronika boleslavská. Označení přívlastkem „Dalimilova“ se objevuje až v 17. století. Podle některých barokních historiků totiž dílo napsal jakýsi boleslavský kanovník Dalimil Meziříčský, který je uveden už v Hájkově kronice. Ačkoliv dnes panují pochybnosti, zdali někdo takový vůbec existoval, zůstalo toto jméno v názvu jako obecně známé a užívané.

V roce 2005 se stal „malý zázrak“. Národní knihovna na aukci v Paříži za 10,4 milionu korun koupila latinsky psaný zlomek Dalimilovy kroniky, o jehož existenci do té doby neměli historici tušení. Tento senzační bohatě ilustrovaný nález skrývá řadu tajemství. Kdo kroniku přeložit do latiny? Komu byla určena? O tom nezbývá než spekulovat. Podle historiků se jedná o objev století vztahující se k české historii. Existuje domněnka, že toto výpravné zadání latinského překladu si mohl objednat král Jan Lucemburský, nebo jeho syn císař Karel IV.

Pro své silně vlastenecké ladění a malebnou češtinu byla kronika předmětem zájmu vždy v dobách národního útisku. Není divu. Přestože některé údaje jsou chybné či zkreslené, jedná se o mimořádné dílo. Plný sál posluchačů o tom přesvědčila profesorka Marie Bláhová!

Video: https://www.youtube.com/watch?v=w5g9eXkmJJo

Text, foto a video Vladimír Havlíček

2 20 3 8 15 17 5

5

Profesor Petr Čornej přednášel pro „Včelu Čáslavskou“ o Janu Žižkovi

Čáslav – „Tady je to jak při kázání Jana Želivského“, prohlásil s úsměvem a uspokojením starosta Muzejního a vlastivědného spolku „Včela Čáslavská“ Filip Velímský, když uviděl k prasknutí nabitý sál Nové scény čáslavského Dusíkova divadla. Narážel tak na oblíbeného husitského kazatele, který měl při kázání vždy plno. „Nechtěl bych skončit na Staroměstské radnici jako on“, reagoval vtipně přednášející Petr Čornej. Připomínal totiž skutečnost, kdy byl kazatel v roce 1422 zrádně vylákán na Staroměstskou radnici, následně byl zajat a společně s devíti svými přívrženci bez řádného soudu popraven.

Vtipné entrée předznamenalo pohodovou atmosféry přednášky nejznámějšího „žižkologa“ na téma „Otázky a otazníky kolem Jana Žižky“. Pan profesor tak zahájil akci „Rok Jana Žižky z Trocnova“, vyhlášený čáslavskými konšely k 600. výročí úmrtí husitského vojevůdce. Fenomén Žižka si tak Čáslavští budou připomínat díky akcím, které budou probíhat po celý rok.

Vyhlášení těchto celoročních oslav není rozhodně náhoda. Husitský hejtman se totiž 3. až 7. června 1421 zúčastnil Čáslavského sněmu, který po pětidenním rokování přijal Čtyři artikuly pražské jako zemský zákon. A aby toho nebylo málo, byla roku 1910 v čáslavském děkanském kostele sv. Petra a Pavla nalezena kalva, tedy horní část lebky, pokládaná za Žižkovu. Dnes je uložena v Žižkově síni na místní radnici. Vojevůdcova socha od sochaře Josefa Václava Myslbeka dominuje místnímu náměstí, jak jinak než náměstí Jana Žižky z Trocnova!

„Otázky a otazníky kolem Jana Žižky“ byly vysloveny a panem profesorem zodpovězeny. Alespoň tedy některé. Na řadu otázek odpovědi neznáme. Na jiné i po tolika letech nalézáme nové odpovědi. Například donedávna se spekulovalo, jestli hejtman bojoval v bitvě u Grunwaldu, uvažovalo se to totiž na základě jednoho pramenu. Dnes máme několik dalších zdrojů, které tuto skutečnost potvrzují. Další dotaz se týkal dcery Kateřiny, která provdaná žila v Čáslavi, alespoň takto se to učívávalo v dějepise na základních školách. Tak tady pan profesor čáslavského patriota z řad posluchačů zklamal. Některé nepřímé indicie se k této hypotéze sice kloní, důkazy však nejsou. Podle Petra Čorneje je to spíše produkt beletrie devatenáctého století. Dokonce ani nevíme, jestli se Žižkova dcera skutečně jmenovala Kateřina.

Přednáška Petra Čorneje byla, tak jako vždy, „výživná“, dlouhý potlesk, diskuse a autogramiáda toho byly důkazem. V Čáslavi přednášel už po jedenácté, vždy před přeplněným sálem. Není proto divu, že byl jmenován čestným členem Muzejního a vlastivědného spolku „Včela Čáslavská“!

Vladimír Havlíček

15 10 20 22 30 DSCN3640 DSCN3647 DSCN3670 DSCN3660 DSCN3659 DSCN3651

1

Radek Menoušek přednášel o Santini Aichelovi pro „Včelu Čáslavskou“

Čáslav – „Jan Blažej Santini Aichel“ s podtitulem „architektura a hudba“ byl název přednášky Radka Menouška pro Muzejní a vlastivědný spolek „Včela Čáslavská“ na Nové scéně Dusíkova divadla. Přednáška podpořená městem Čáslav byla určena nejen pro členy spolku, ale také pro veřejnost.

Včela letos výjimečně uspořádala přednášku i v prosinci a byl to od spolku dárek vskutku luxusní. Byly to vlastně dárky dva. Tím prvním bylo téma přednášky – geniální architekt Santini. Tím druhým byla osoba přednášejícího. PhDr. Radek Menoušek je muzikolog se specializací na dějiny, teorii a praxi barokní hudby, kunsthistorik se specializací především na renesanční a barokní epochu, pedagog, hudební publicista, recenzent a kritik.

Jan Blažej Santini Aichel spojil velkolepost barokního vnímání prostoru se strohými geometrickými tvary gotiky. Tvář obcí i krajiny České republiky utvářejí jeho monumentální chrámy nebo prosté kaple, ale také zámky, hospodářské dvory a další stavby. Od jeho úmrtí uplyne letos v prosinci 300 let. Radek Menoušek toto výročí připomněl přednáškou o odkazu tohoto geniálního barokního architekta částečně italského původu, působícího v Čechách a na Moravě v první třetině 18. století.

Přednášku doprovázela vizuální projekce a ukázky z děl, která se s největší pravděpodobností provozovala v Santiniho architekturách, vyznačujících se vynikající akustikou a mimořádnou světelnou charakteristikou. Zazněly skladby Schmelzerovy, Biberovy, Vejvanovského, Muffata, Gabrieliho, Brixiho, Monteverdiho ale také Bacha, Händela, Vivaldiho a Zelenky.

Jan Blažej Santini Aichel zemřel v nízkém věku. Přesto za 23 let projektantského působení navrhl kolem stovky sakrálních, palácových i hospodářských staveb. Ve svých projektech využil znalosti matematiky, geometrie či numerologie.  Ze staveb je cítit jeho zanícenosti pro katolickou věrouku, židovskou kabalu a křesťanskou mystiku. Mezi nejvýznamnější realizované stavby patří poutní kostel Jana Nepomuckého na Zelené Hoře ve Žďáru nad Sázavou, kostel Nanebevzetí Panny Marie a Jana Křtitele v Kutné Hoře, cisterciánský klášter Plasy u Plzně, poutní kostel zvěstování Panny Marie v Mariánské Týnici či barokní zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou.

Santini je autorem zbrusu nového slohu nazývaného barokní gotika nebo též gotizující baroko. Tento jedinečný  sloh spojuje dynamické baroko s výrazovými prostředky gotiky. Santiniho architektura a hudba tvoří organickou jednotu, která není náhodná, ale byl to autorův záměr. Ve své přednášce o tom přesvědčil posluchače v čáslavském Dusíkově divadle dokonale připravený doktor Radek Menoušek.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=bR_JPQh7zB8

Text, foto a video Vladimír Havlíček

6 2 10 13 3 4 5