Archiv pro měsíc: Září 2015

doktor Pavel Soukup

Doktor Pavel Soukup přednášel o Janu Husovi

Čáslav – Muzejní a vlastivědný spolek „Včela Čáslavská“ zorganizoval pro všechny příznivce historie přednášku doktora Pavla Soukupa na téma „Promluvy, plakáty, popěvky a posměšky v mediální kampani doby Husovy“. Přednáška se konala v úterý 15. září ve výstavní síni na Žižkově náměstí, s podporou Městského muzea a knihovny Čáslav. Přednášku zahájila jednatelka spolku doktorka Drahomíra Nováková za přítomnosti současného dlouholetého předsedy profesora Petra Charváta.

Přednáška na toto netradiční téma byla zaměřena na popis a rozbor, dnes bychom s nadsázkou řekli prostředků „mediální prezentace“, kterou využíval Jan Hus a jeho stoupenci. Není pochyb, že na začátku 15. století, kdy ještě neexistoval knihtisk a kdy téměř celá společnost byla negramotná, to nebyl lehký úkol. Tím, že Jan Hus se svými stoupenci vybudoval akceschopnou „mediální skupinu“, předběhl dobu o několik století.

Doktor Pavel Soukup přednášku uzavřel konstatováním: „Mistr Jan Hus a po upálení jeho stoupenci vytvořili z dnešního pohledu s malými technickými možnostmi účinnou mediální strategii, která ovlivňovala historii v podstatě až do bitvy na Bílé hoře“.

Mgr. Pavel Soukup, Ph.D. vystudoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, svou diplomovou práci věnoval tématu ideálu křesťanského rytířství ve středověkých Čechách. Poté při Ústavu českých dějin FF UK obhájil disertační práci o reformním kazatelství v pozdně středověkých Čechách s důrazem na studie o nejstarších kázáních Jakoubka ze Stříbra. Pavel Soukup působí aktuálně v Centru medievistických studií při Filosofickém ústavu AV ČR, kde se specializuje na středověkou náboženskou literaturu, svaté války a křížové výpravy, pozdně středověkou herezi, zvláště husitství a teologické polemiky. Patří k editorům velké monografie Husitské století. Studoval na zahraničních univerzitách, je členem několika redakčních rad, přednáší na Univerzitě Karlově i v zahraničí. Je autorem historických monografií, překládá do češtiny.

V letošním roce si připomínáme šestisté výročí upálení církevního reformátora Mistra Jana Husa. Během tzv. „roku Jana Husa“ bylo řečeno mnoho, byl natočen třídílný film, uspořádáno nespočet přednášek, ale pouze doktor Pavel Soukup se na tohoto národního hrdinu podíval z jiného úhlu, z pohledu využití „mediálních nástrojů“ 15. století. A o to byla přednáška zajímavější.

Vladimír Havlíček

DSCN5677 DSCN5670 DSCN5663 DSCN5656 16 22 DSCN5640 DSCN5652 DSCN5655 12