přednáška na téma: Katoličtí exulanti z husitských měst na příkladu Čáslavi

Muzejní a vlastivědný spolek „Včela Čáslavská“ srdečně zve na přednášku Mgr. Ondřeje Vodičky, PhD. na téma „Katoličtí exulanti z husitských měst na příkladu Čáslavi“.

pozvánka_Vodička_5_24