Archiv pro měsíc: Září 2019

Zprávy Včely Čáslavské 3

S radostí oznamujeme všem členům a příznivcům našeho spolku, že vyšlo třetí číslo našeho sborníku, které je monotematické a obsahuje příspěvky z loňské konference věnované třicetileté válce a bitvě u Čáslavi. Cena sborníku je pro členy 100 Kč, pro ostatní 150 Kč. Pokud ještě nemáte dvojku, můžete ji spolu s trojkou získat za akční cenu 200 Kč. Sborník bude ke koupi v čáslavském informačním centru, muzeu v Husově ulici nebo u D. Novákové na pobočce Bojovníků za svobodu 1448 a 15. října před přednáškou P. Dočekala.

Lze ho zaslat i poštou na dobírku.

 

ZVČ3

11

Petr Charvát slavil kulatiny s Včelou Čáslavskou

Čáslav – „A tak šel čas“ s podtitulem s „Včelou Čáslavskou“, byl název vzpomínkového setkání s dlouholetým starostou spolku Petrem Charvátem při příležitosti jeho 70. narozenin. Akce, zorganizovaná Muzejním a vlastivědným spolkem Včela Čáslavská pro členy spolku a veřejnost, proběhla na Nové scéně čáslavského Dusíkova divadla.

„Lidé si často myslí, že práce archeologa je velké dobrodružství, a že denně zažíváme všechno, co prožil na plátně filmový Indiana Jones,“ povzdechl si archeolog Petr Charvát. „Je to ale omyl, skutečnost je úplně jiná. Archeologie je práce v blátě, dešti, teple, zimě a tak podobně. A je důležitá jedna věc. Archeolog musí mít především štěstí,“ dodal profesor Charvát.

Oslavenec dostal deset otázek od Jarmily Valentové z čáslavského muzea. A byly to otázky zajímavé, vždyť doktorka Valentová je jeho bývalá kolegyně z Městského muzea v Čáslavi. Petr Charvát popsal svůj vztah k archeologii, výzkumy, které prováděl v zahraničí a také svojí pedagogickou dráhu. Poté odpověděl na všechny otázky gratulantů a následovalo slavnostní krájení narozeninového dortu!

Archeolog a historik Prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. se narodil 12. ledna 1949 v Praze. Odborně se zabývá archeologií a dějinami Orientu, a také staršími českými dějinami. Absolvoval Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor archeologii a klínopis. Poté působil v Archeologickém ústavu ČSAV a v Orientálním ústavu Akademie věd ČR. Studenti a studentky si oblíbili jeho přednášky na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Je autorem mnoha odborných publikací a článků, za něž získal řadu významných literárních ocenění. Dlouhodobě spolupracuje s Českou televizí.

O pracovních úspěších Petra Charváta, o knihách, jež napsal, o uznáních doma i v zahraničí by se toho nechalo napsat mnoho. Raději si připomeňme něco osobního. A tím je úvaha vystihující jeho lidskost, empatii, rozhled a pokoru, s kterou se svěřil na adventním koncertu v kostelíku sv. Bonifáce v Lochách. Ve svátečním slově mimo jiné zavzpomínal: „Před třiatřiceti lety jsem na pozvání místního archeologického ústavu navštívil Cejlon. Náhodně jsem tam mluvil s mladíkem, asi dvacetiletým. Už ani nevím, o čem jsme si povídali, není to důležité. Ale při našem loučení mi řekl, že se za mě bude modlit. Nechci otevírat kontroverzní témata, ale v poslední době si na toho mladíka občas vzpomenu. A říkám si. Kdyby k nám utekl před válkou, dokázali bychom se za něj pomodlit, jako to udělal on? A hlavně, pomohli bychom mu? Odpovězme si každý upřímně a pravdivě na tuto otázku. Já jsem si při položení této otázky vzpomněl na biblickou větu, starou přes dva tisíce let. Ta věta zní – Jedni druhých břemena neste.“

Pane profesore, hodně zdraví, osobní pohody a pracovních úspěchů Vám přejí Čáslavští. A především Vaše včelky z Muzejního a vlastivědného spolku Včela Čáslavská! Jste pro nás něco jako včelí královna, tedy vlastně „včelí král“.

Vladimír Havlíček

5 10 20 17 30 80 99 DSCN8468 DSCN8473 DSCN8481

Smutná zpráva

22. srpna nás nečekaně opustil dlouholetý člen našeho spolku DRAŽEN ŠŤASTNÝ. Podílel se zejména na vydávání Zpráv Včely Čáslavské, pravidelně se účastnil všech akcí. Bude nám chybět.

Dražen