Archiv pro měsíc: Prosinec 2021

PF2022 Včela Čáslavská

Vánoční a novoroční přání

Vážení a milí,

děkujemei vám všem za přízeň a doufáme, že v příštím roce se budeme opět scházet na našich pravidelných akcích. Přejeme hodně zdraví a především optimismu. Přiložené péefko (stvořené jak jinak než naším starostou Filipem Velímským) dokládá, že i náš velký vzor Kliment Čermák byl optimista.

Krásné svátky!

5

Koncert v kostelíku sv. Bonifáce v Lochách pro „Včelu Čáslavskou“

Lochy/Čáslav – Po roční pauze se konal za přísných proticovidových opatřeních tradiční adventní koncert v kostelíku sv. Bonifáce v Lochách u Čáslavi. Akce proběhla pod taktovkou Muzejního a vlastivědného spolku „Včely Čáslavské“.

Večer zahájil starosta spolku Filip Velímský, sváteční slovo pronesl vojenský pravoslavný kaplan Marek Maxim Švancara. Členové i nečlenové spolku si užili vystoupení hudební skupiny Melissa, tentokráte ve formaci trio. Hudba Melissy byla nejen profesionální, ale hlavně dojemná, citlivá, posluchači „ani nedutali“.

Poděkování patří Římskokatolické farnosti v Kutné Hoře, která každoročně umožňuje zapůjčením kostelíku zdárný průběh koncertu. Na oplátku je kostelík sv. Bonifáce z drobných darů návštěvníků koncertu opravován. Dárci tak v minulých letech přispěli například na opravu střechy a stropu, který hrozil spadnutím. Také výtěžek z letošního koncertu bude věnován na jeho opravu.

Nejen jednatelce spolku Drahomíře Novákové, ale všem, kteří se zasloužili o zorganizování této tradiční akce, patří poděkování. Přítomní si užili v komorním prostředí kostelíku nejen hudební, ale také duchovní prožitek, umocněný hudbou skvělé skupiny Melissa.

Vladimír Havlíček

26 22 10 15 20

Advent. koncert

Pozvánka na adventní koncert

Vážení přátelé,

po loňské pauze se opět vracíme s adventním koncertem do kostelíku svatého Bonifáce              v Lochách. Již tuto sobotu 11. prosince v 15 hodin zde vystoupí hudební skupina Melissa.

Sváteční slovo slíbil pronést vojenský kaplan Marek Maxim Švancara.

Dobrovolné vstupné bude jako obvykle předáno sedlecké farnosti.

Podmínkou konání koncertu je dodržení všech epidemiologických opatření, takže si prosím nezapomeňte respirátory, očkovací certifikáty, případně potvrzení o prodělání nemoci COVID-19.

Těšíme se na shledání!