Archiv pro měsíc: Leden 2016

Přednáška Drobná sakrální architektura a její opravy

V úterý se konala v přednáškovém sále městské knihovny přednáška Ing. Celestiny Novotné Drobné sakrální památky a jejich obnova. Paní inženýrka seznámila přítomné se základní klasifikací těchto staveb a zdůraznila jejich význam nejen historický, ale i krajinotvorný a estetický. Druhá část přednášky byla věnována příkladům z praxe a nutnosti ochrany těchto památek. Škoda, že příležitosti dozvědět se řadu užitečných informací nevyužili zástupci obcí Čáslavska, jichž se tato problematika přímo dotýká.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pozvánka na lednovou přednášku

Letošní rok zahájí přednáška nové členky našeho spolku Ing. Celestiny Novotné, která se dlouhodobě věnuje problematice opravy drobných sakrálních památek. Přednáška je určena nejen pro běžné občany, ale i pro představitele obcí, kterým může poskytnout řadu užitečných informací. Koná se v úterý 19. ledna 2016 od 17 hodin.

Upozornění:

Vzhledem k rekonstrukci výstavní síně, proběhne akce v přednáškovém sále Městské knihovny, Kostelní náměstí 197!

Ještě jednou Lochy

Na adventním koncertu pořádaném naším spolkem 19.12.2015 bylo na dobrovolném vstupném vybráno 1960 korun. Stejně jako v předcházejících letech i letos byla tato částka poslána na účet Římsko-katolické farnosti Sedlec, která kostelík sv. Bonifáce spravuje.

Děkujeme všem, kteří přispěli.                                    Drahomíra Nováková