O nás

 VČELA ČÁSLAVSKÁ, nejstarší muzejní spolek u nás, byla založena v roce 1864. Při výběru jména se její zakladatelé nejspíš inspirovali dílem slavného římského básníka Vergilia a chtěli jako pilné včelky sbírat a opatrovat památky minulosti. Její členové podnikali v Čáslavi a okolí první archeologické výzkumy, vydávali první muzeologické časopisy u nás a zasloužili se i výstavbu muzejní budovy v roce 1884.
K největšímu rozmachu činnosti došlo v posledním čtvrtině 19. století pod vedením učitele Klimenta Čermáka (1862 – 1917). Další výraznou osobností byl archivář František Škrdle (1888 – 1958). Počátkem 50. let 20. století spolek zanikl.

V roce 1991 byl obnoven.Jeho současným předsedou je Mgr. Filip Velímský, Ph.D. Nynější činnost spolku se samozřejmě liší od jeho působení v minulosti. Hlavní důraz je kladen na osvětu. Spolek pořádá pravidelné přednášky především o regionální historii a vlastivědné výlety do okolí Čáslavi. Na tradice původní Včely navazuje péčí o památky, například o kostelík svatého Bonifáce v Lochách, který jeho zásluhou dostal v minulých letech novou střechu, a kde pořádá pravidelné adventní koncerty. K popularizaci památek regionu připívá instalací informačních panelů a tiskem letáků.
Pracovní skupina pod vedením Jiřího Starého řadu let zkoumala čáslavské podzemí. Prostřednictvím dr. Filipa Velímského spolek pravidelně informuje veřejnost o nejnovějších archeologických výzkumech na území města. Spolek se zasloužil o revitalizaci čáslavského Hrádku, nejstaršího centra osídlení, kde s přispěním Města instaloval informační panely s herními prvky. Pravidelně zde v říjnu pořádá oslavy Mezinárodního dne archeologie pod názvem Archeologické hrátky na Hrádku. Po vzoru Klimenta Čermáka se snaží publikovat regionální témata ve sborníku Zprávy Včely Čáslavské. Svou pestrou činnost realizuje především díky podpoře Města Čáslav.
Dr. Drahomíra Nováková, jednatelka spolku

Odkazy:

https://spolekagora.wordpress.com/2014/03/10/muzejni-a-archeologicky-spolek-vcela-caslavska/

http://www.cmuz.cz/Muzeum/vcela.htm

Napsat komentář