Archiv pro měsíc: Září 2022

5

Profesor Petr Charvát přednášel pro „Včelu Čáslavskou“ o českých pověstech

Čáslav – Staré pověsti české bylo téma přednášky zorganizované Muzejním a vlastivědným spolkem „Včela Čáslavská“ pro členy spolku a veřejnost. Akce s podporou města Čáslav proběhla na Nové scéně Dusíkova divadla. Není divu, že účast byla nadprůměrná, vždyť přednášel emeritní starosta spolku profesor Petr Charvát!

Petr Charvát představil novou knihu nazvanou Staré pověsti české dnes. Popsal v ní nejstarší historii našeho národa optikou moderních vědeckých poznatků. V knize poodhalil historické pozadí vyprávění o nejstarších českých dějinách. Děje českého dávnověku zasadil do širších souvislostí s využitím poznatků archeologie, religionistiky a dalších oborů. S využitím nejstaršího zdroje, tedy kronikáře Kosmy, pátrá po Krokovi, Libuši, Přemyslovi a dalších legendárních postavách. Na čtenáře čeká řada nečekaných překvapení.

Archeolog a historik Prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. se narodil 12. ledna 1949 v Praze. Odborně se zabývá archeologií a dějinami Orientu, a také staršími českými dějinami. Absolvoval Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor archeologii a klínopis. Poté působil v Archeologickém ústavu ČSAV a v Orientálním ústavu Akademie věd ČR. Studenti a studentky si oblíbili jeho přednášky na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Je autorem mnoha odborných publikací a článků, za něž získal řadu významných literárních ocenění. Dlouhodobě spolupracuje s Českou televizí.

Oblíbený historik Petr Charvát přednášku neukončil odpověďmi, ale naopak otázkami: „Ke starým pověstem českým se můžeme stále vztahovat a hledat v nich odpověď na zásadní otázky. Kde jsme se tu vzali? Co jsme zač? Jak vypadáme z pohledu historie?“

Vladimír Havlíček

35 29 20 15 10

plakátCharvát2022

Pozvánka na zářijovou přednášku

Poprázdninovou sérii přednášek otevře vystoupení emeritního předsedy našeho spolku profesora Petra Charváta. Přednáška se koná  v úterý 20. září od 17 hodin na Nové scéně Dusíkova divadla v Čáslavi. Tématem budou staré pověsti české.

Všichni jsou srdečně zváni.