Program Včely Čáslavské na 2. polovinu roku 2023

aneb Na co se můžete těšit po prázdninách:

19. září vystoupí Věra Brožová z Pedagogické fakulty UK Praha s přednáškou na téma Karafiátovi Broučci. Tradiční archeologické hrátky na Hrádku budou letos již v sobotu 30. září. I konference Boj o srdce Evropy. České země a zpravodajské služby se stává tradicí. Letos se bude konat  ve čtvrtek 5. října. 17. října potěší příznivce hudební historie přednáška Zuzany Chalupové o kutnohorské skladatelce Marii Herbstové-Kučerové. 21. listopadu si můžete vyslechnout archeologickou přednášku o středověkých fortifikacích mezi Lomcem a Třebonínem, kterou připravili pánové z NPÚ Jan Kypta, Zdeněk Neústupný a Filip Laval. V závěru roku nás 10. prosince (v neděli!) potěší adventním koncertem v Lochách pěvecký sbor Gymnázia a SPgŠ v Čáslavi.