Program činnosti na rok 2016

19. ledna Ing. Celestina Novotná Drobná sakrální architektura a její opravy
16. února Dr. Daniel Smutek Za humny je geopark Železné hory
15. března Prof. Zbyněk Roček Osobnost čáslavského rodáka, paleontologa Zdeňka Špinara
19. dubna Dr. Michael Zachař Český kubismus
17. května Výlet: Muzeum Josefa Gočára a galerie kubistického designu v Libodřicích+kolínská vodárna
14. června Mgr. Aleš Knápek Bitva u Čáslavi 1618
20. září Dr. Filip Velímský Nové archeologické výzkumy v Čáslavi
18. října Mgr. Viktor Pohanka Kutnohorský důlní revír v době poděbradské
15. listopadu Dr. Hana Brzobohatá Bioarcheologie péče: skutečná výpověď lidských kosterních pozůstatků se stopami tělesného postižení
17. prosince Adventní koncert v Lochách

Přednášky se obvykle konají ve výstavní síni na náměstí od 17 hodin.

Změna programu vyhrazena