Archiv pro rubriku: Historie

10 Pan president T.G.Masaryk navštívil Čáslav 23. září 1922. Přivítal ho starosta Karel Cibulka a na jeho prosbu vystoupil a promluvil z balkonu radnice

Návštěva Tomáše Garrigua Masaryka v Čáslavi 23. září 1922

Čáslav – Tomáš Garrigue Masaryk, první prezident svobodného Československa, obnovitel československé státnosti po téměř třísetletém období v područí Habsburské monarchie, se narodil před 168 lety, 7. března 1850 v Hodoníně.

O prezidentu „Osvoboditeli“ nebo také „tatíčkovi“, jak ho familiárně nazývali naši prarodiče, toho bylo napsáno a řečeno mnoho. A v souvislosti s kulatým výročím vzniku Československa ještě mnoho řečeno bude a je to dobře. My si ale připomeneme Masarykovu návštěvu  Čáslavi, která upadla v zapomnění, pro dobový tisk to ale byla velká senzace.

Tak tedy, prezident navštívil se synem Janem Čáslav 23. září 1922 a byl přivítán starostou Karlem Cibulkou. Po jeho výzvě vyšel na radniční balkon a promluvil k občanům města. Před tím navštívil rodný dům hrdiny zahraničního odboje Bedřicha Havleny v Nové Lhotě, za doprovodu zástupců Československé obce legionářské. V Čáslavi si prezident prohlédl ostatky Jana Žižky z Trocnova, byl si prohlédnout jeho sochu a poté se vydal do hotelu Grand na malé občerstvení.

Z projevu prezidenta Masaryka citujme alespoň několik vět: „Občané a občanky! Přišel jsem do krásného a památného kraje. Ale kraj není památný jen svou půdou, nýbrž hlavně lidmi. To jste vy, kteří na této půdě pracují, myslí a tvoří. Pokračujte v tradicích svých otců a važte si dobyté svobody. Politická svoboda spočívá na mravních základech. Národ, který není v sobě mravný, pevný, politikou samou nemůže býti spasen. Já věřím v budoucnost vašeho kraje. Jsem šťasten, že jsem mezi vámi a že vám mohu slíbiti, co jste slíbili ústy svých mluvčích mně, že svobodu budeme hájiti a brániti až do smrti.“

Po smrti Tomáše Masaryka v dobovém tisku na jeho návštěvu zavzpomínal čáslavský starosta Karel Cibulka: „Vše probíhalo podle programu, jen s návštěvou městského archivu jsem měl starost. Pan ředitel Dlabáček mi odpustí, když to povím dle pravdy. Báli jsme se, rozpovídá-li se o Žižkových kostech, že ho nebude možno zastaviti a překročíme pak minuty určené k návštěvě. Udělal jsem opatření, aby pana ředitele hlídali, a kdyby se trošku rozběhl, aby ho mírným zataháním za šos upozornili, že je čas přestat. Nebylo toho všeho potřebí. Vidím jako dnes presidenta Masaryka, jak několikráte přešel kolem vitriny s lebkou Jana Žižky. Každou chvíli sundal skřipec, usilovně prohlížel vzácnou památku a vyptával se na to, na ono.“

Prezidenta Masaryka dnes vnímáme jako osobu váženou, ale jakoby z dávných časů, vážnou, historickou,  neživotnou. Opak je ale pravdou. Byl to člověk laskavý, veselý, s velkým smyslem pro humor. Jeho projevy jsou aktuální dodnes. Naši současní politici by se od  Tomáše Garrigua Masaryka nejen mohli, ale hlavně měli učit!

Vladimír Havlíček

1 Pan president T.G.Masaryk navštívil Čáslav 23. září 1922. Pozdravil se s občany před radnicí 3 Pan president T.G.Masaryk navštívil Čáslav 23. září 1922. Přivítal ho starosta Karel Cibulka a na jeho prosbu vystoupil a promluvil z balkonu radnice.

4 Noviny referují o návštěvě TGM v Čáslavi.

8 Noviny referují o návštěvě TGMv Čáslavi

26168091_1760147723996765_3866543371381877306_n

Před 75 lety byl popraven František Pavelka, hrdina z operace Percentage

Čáslav/Koudelov – 11. ledna 2018 uplynulo 75 let od popravy Františka Pavelky, prvního československého výsadkáře, vyslaného z Velké Británie, jemuž se podařilo seskočit v Protektorátu. Pavelkovi po seskoku v Koudelově u Čáslavi pomohli místní zemědělští dělníci František Grad, Antonín Krejčí a František Kalina. Také oni byli zatčeni a popraveni. Připomeňme si jejich odvahu a statečnost.

František Pavelka se narodil 29. listopadu 1920 v Břeclavi. Byl členem Sokola a studentem místního gymnázia, po okupaci začal s odbojovou činností. Po vlně zatýkání gestapem utekl do Francie a po jejím obsazení se dostal do Anglie. Tam se přihlásil k plnění speciálních úkolů v týlu nepřítele. Po výcviku byl vybrán k splnění akce nazvané Percentage. Cílem této akce bylo předat odboji novou radiostanici s náhradními krystaly a následné navázání radiotelegrafického spojení mezi Protektorátem a československým exilovým ústředím v Londýně. Dalším úkolem bylo předat nový šifrovací klíč a spojit se s velením odboje. V důsledku střelby na letadlo, špatného počasí a souhry nešťastných náhod byl výsadek v noci z 3. na 4. října 1941 proveden místo v obci Hradiště u Nasavrk v Koudelově u Čáslavi, tedy o 35 kilometrů dále. Pavelka přesto navázal kontakt s vedoucími představiteli Petičního výboru Věrni zůstaneme na Chrudimsku. Byl vybaven falešnými doklady a přesunul se do Prahy.

Tuto část akce tedy přes počáteční problémy splnil. Spojení s londýnskou centrálou se mu ale navázat nepodařilo. Pavelkovi v noci po seskoku pomohli místní zemědělští dělníci František Grad, Antonín Krejčí a František Kalina. Statečnost těchto koudelovských občanů byla nezměrná. Pomohli parašutistovi, přestože věděli, jaký trest je může potkat. A potkal. Kvůli prozrazení odbojářské sítě se smyčka kolem Pavelky začala utahovat. Po první vlně zatýkání se gestapu nešťastnou náhodou dostal do rukou dopis napsaný odbojáři Františku Buršovi. Burš dopis totiž nezničil a na základě této konspirační chyby byli zatčeni všichni tři pomocníci z Koudelova. Byli mučeni a popraveni. Také Pavelka byl zatčen, převezen do Petschkova paláce a podroben výslechům. Když byl pro gestapo bezcenný, byl vězněn na Pankráci a poté předán soudu v Berlíně, který rozhodl o trestu smrti. František Pavelka byl popraven stětím hlavy na gilotině. Popel byl rozprášen na neznámém místě v okolí Berlína.

Na hrdiny z Koudelova se v minulých desetiletích tak trochu zapomnělo. Je potěšující, že se ale „ledy hnuly“. 11. ledna loňského roku se podařilo uskutečnit v děkanském kostele sv. Petra a Pavla v Čáslavi zádušní mši za Františka Pavelku a jeho spolupracovníky z Koudelova, kterou sloužil P. Mgr. Bohuslav Stařík. Akci inicioval Klub přátel a rodáků města Čáslavi spolu s historikem Vojtěchem Šustkem. Poděkování patří také lidem, kteří ze svých peněz postavili pomníček u Koudelova. A snad se v budoucnu podaří těmto čtyřem hrdinům z operace Percentage udělit čestné občanství Čáslavi. Pro mladou generaci by to bylo připomenutí, že svoboda není zadarmo, že se za ní musí bojovat. Tak, jak to udělali František Pavelka, František Grad, Antonín Krejčí a František Kalina.

Vladimír Havlíček

2 11 26114289_1760147523996785_141912737975627483_n 26165551_1760147403996797_7710200160753916695_n

2-Talmberk-zdroj www.hrady-zriceniny.cz

Talmberk působí magicky!

Talmberk – Chcete prozkoumat trosky kdysi nádherného gotického hradu a pokochat se krásnou přírodou? Navštivte zříceninu hradu Talmberk na Kutnohorsku!

Dnes již polozřícená válcová věž vypínající se na nevysokém ostrohu nad stejnojmennou vsí, patřící pod obec Samopše, svědčí o někdejším významu a slávě hradu. Hrad Talmberk založil Hroznata z Úžic z moravského rodu Kouniců někdy po roce 1284. Byl totiž purkrabím Pražského hradu a za služby prokazované králi Václavovi II. dostal území severně od řeky Sázavy, kolem Úžic. První písemná zpráva o hradu pochází z roku 1291, kdy došlo k dělení majetku mezi syny Hroznaty. Hrad se statkem tehdy dostal Arnošt, který ho dostavěl.

Dodnes je patrné, že hradní jádro mělo obdélníkový půdorys. Nejvýraznějším pozůstatkem hradu je spodní část velké válcové věže, ta se roku 1933 částečně zřítila. Zbytek byl rozebrán na dnešní úroveň, aby neohrožoval okolní zástavbu. Dále byl snížen fragment zdi palácové budovy. Dodnes stojí zadní část brány, dochovaly se také části obvodových hradeb. K opevnění hradu patřily také parkány na úbočích ostrohu, dnes využité pro zahrady a také zaniklý rybník. Od roku 1533, kdy byl hrad součástí chlumského panství, je již uváděn jako pustý. Kámen z hradu byl částečně použit jako zdroj stavebního materiálu pro okolní domy, některé vznikly přímo mezi jeho zdmi.

Když se podíváme na staré obrazy hradu Talmberk, vyvolává v nás pohled na dnešní torzo smutek. Ale přesto mají návštěvníci pocit, že působí až magicky. Rozhodně ohromí genius loci, kouzlo místa hlubokého zalesněného údolí Talmberského potoka!

Text: Vladimír Havlíček, foto: autor, www.hrady-zriceniny.cz, www.fotohistorie.cz
 5-Joann Venuto 1820, zdroj hrady-zriceniny.cz 7-1950, zdroj www.fotohistorie.cz 10 DSCN7998 DSCN8014 DSCN8011