Archiv pro rok: 2022

5

Profesor Petr Charvát přednášel pro „Včelu Čáslavskou“ o českých pověstech

Čáslav – Staré pověsti české bylo téma přednášky zorganizované Muzejním a vlastivědným spolkem „Včela Čáslavská“ pro členy spolku a veřejnost. Akce s podporou města Čáslav proběhla na Nové scéně Dusíkova divadla. Není divu, že účast byla nadprůměrná, vždyť přednášel emeritní starosta spolku profesor Petr Charvát!

Petr Charvát představil novou knihu nazvanou Staré pověsti české dnes. Popsal v ní nejstarší historii našeho národa optikou moderních vědeckých poznatků. V knize poodhalil historické pozadí vyprávění o nejstarších českých dějinách. Děje českého dávnověku zasadil do širších souvislostí s využitím poznatků archeologie, religionistiky a dalších oborů. S využitím nejstaršího zdroje, tedy kronikáře Kosmy, pátrá po Krokovi, Libuši, Přemyslovi a dalších legendárních postavách. Na čtenáře čeká řada nečekaných překvapení.

Archeolog a historik Prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. se narodil 12. ledna 1949 v Praze. Odborně se zabývá archeologií a dějinami Orientu, a také staršími českými dějinami. Absolvoval Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor archeologii a klínopis. Poté působil v Archeologickém ústavu ČSAV a v Orientálním ústavu Akademie věd ČR. Studenti a studentky si oblíbili jeho přednášky na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Je autorem mnoha odborných publikací a článků, za něž získal řadu významných literárních ocenění. Dlouhodobě spolupracuje s Českou televizí.

Oblíbený historik Petr Charvát přednášku neukončil odpověďmi, ale naopak otázkami: „Ke starým pověstem českým se můžeme stále vztahovat a hledat v nich odpověď na zásadní otázky. Kde jsme se tu vzali? Co jsme zač? Jak vypadáme z pohledu historie?“

Vladimír Havlíček

35 29 20 15 10

plakátCharvát2022

Pozvánka na zářijovou přednášku

Poprázdninovou sérii přednášek otevře vystoupení emeritního předsedy našeho spolku profesora Petra Charváta. Přednáška se koná  v úterý 20. září od 17 hodin na Nové scéně Dusíkova divadla v Čáslavi. Tématem budou staré pověsti české.

Všichni jsou srdečně zváni.

5 Radek Polách

Radek Polách přednášel o samurajských přilbách pro „Včelu Čáslavskou“

Čáslav – „Kabuto – pokrývka hlavy nejen japonských samurajů“ se jmenovala přednáška Radka Polácha z Muzea Novojičínska. Akci zorganizoval Muzejní a vlastivědný spolek „Včela Čáslavská“ s podporou města Čáslav na Nové scéně Dusíkova divadla. Tématem bylo „kabuto“, tedy druh přilby, která byla důležitou součástí tradiční zbroje japonských samurajů.

Vystoupení Radka Polácha o samurajských přilbách byla poslední přednáška před letními prázdninami „Včely Čáslavské“ pro členy a veřejnost. Přednáška je také doprovodnou akcí k výstavě „Klobouky a jiné pokrývky hlavy“, která je přístupná od 14. června ve Výstavní síni na náměstí Jana Žižky z Trocnova.

Regionální historik, autor a grafik katalogů výstav Radek Polách je kurátorem sbírek Muzea Novojičínska, je také zaměstnancem Univerzity Palackého v Olomouci a Ostravské univerzity. Působí jako koordinátor revitalizace Hückelových vil v Novém Jičíně. Věnuje se dějinám a činnosti novojičínské Hückelovy továrny na výrobu klobouků, dnešního Tonaku. Ten byl ve své době největší továrnou ve svém oboru na světě. Je autorem mnoha publikací a odborných příspěvků v oblasti kultury a památkové péče. Kromě cestování se zajímá o historii se specializací na Nový Jičín a jeho kloboučnickou tradici.

Historik Radek Polách je odborníkem nejen na samurajské helmy, ale také výzbroj a výstroj, procestoval Japonsko. A právě proto dostal od starosty „Včely Čáslavské“ Filipa Velímského něco jako „bojový“ úkol. Ve sbírkách čáslavského Městského muzea se totiž nacházejí dva skvostné kousky samurajské zbroje, které získal již zakladatel muzea Josef Kaunický. Přivezl je z Londýna, kam je dopravila loď přímo odněkud z Japonska. A právě rozluštění původu a staří těchto vzácných artefaktů se ujme odborník na slovo vzatý, Radek Polách!

Vladimír Havlíček

2 10 Radek Polách 36 DSCN9145 DSCN9147