Archiv pro měsíc: Březen 2016

Otevření expozice na Hrádku

20. březen 2016 se významně zapíše do dějin obnovené Včely. Myšlenkou připomenout bohatou historii tohoto nenápadného kopce nacházejícího se v těsném sousedství sportovního areálu Vodranty přímo na místě samém se zabýval již bývalý místostarosta spolku Martin Tomášek. V roce 2014 se jí opět chopil současný místostarosta Filip Velímský.  Připravil projekt stálé venkovní informačně-edukativní expozice sestávající z šesti panelů přibližujících dějiny tohoto nejstaršího centra osídlení na území dnešního města. Díky finanční podpoře Města i nezištné práci řady dobrovolníků se jej podařilo realizovat . Otevření expozice bude spojeno se slavností rovnodennosti, na které vystoupí hudební skupina Krless a skupiny historického šermu Thorwald sons,  Mor z Hor Kutných a Železní páni. Akce se koná v neděli 20. března od 15 do 18 hodin.

DSC_1484

1 prof. Špinar

Prof. Zbyněk Roček přednáší o prof. Zdeňku Špinarovi

Čáslav – Muzejní a vlastivědný spolek „Včela Čáslavská“ ve spolupráci s Městským muzeem a knihovnou Čáslav uspořádal 15. března přednášku na téma „Osobnost čáslavského rodáka, paleontologa Zdeňka Špinara“. Od narození profesora Špinara uplyne 4. dubna 100 roků. Tohoto významného vědce a pedagoga nám přiblížil jeho žák a dlouholetý asistent, profesor Zbyněk Roček. Přednáška byla doplněna projekcí dokumentárního filmu Marka Tichého „Žabař“, což je vlastně Špinarův medailonek.

Prof. RNDr. Zdeněk Vlastimil Špinar, CSc. se narodil 4. dubna 1916 v Čáslavi, zemřel 14. srpna 1995 v Prysku u České Kamenice. Byl významným českým paleontologem, proslavil se především jako specialista na fosilní obojživelníky, zejména žáby. Paleontologii obojživelníků a jejich evoluci věnoval celý profesní život. Na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze vychoval několik generací paleontologů se zaměřením nejen na obratlovce, ale i bezobratlé. Spolupracoval s Josefem Augustou a především s akademickým malířem Zdeňkem Burianem. Jejich obrazy dinosaurů a brontosaurů si ze školních lavic pamatujeme snad všichni. Napsal řadu knih populárně vědeckého zaměření a několik objemných vysokoškolských učebnic. Přispíval do odborných časopisů celého světa. Celý život zůstal čáslavským patriotem a na své rodiště byl náležitě hrdý. Rád se vracel na abiturentské srazy čáslavského gymnázia, které absolvoval před válkou. Jeho rodný dům v Pražské ulici byl zbourán začátkem sedmdesátých let, stával zhruba naproti dnešní restaurace Bílá Růže. Celý život byl vyznavačem skautingu, toto hnutí formovalo jeho postoje, především vlastenectví.

Není povolanějšího člověka, než Špinarova žáka a přítele, Zbyňka Ročka, který by lépe představil osobnost a dílo svého učitele. Prof. RNDr. Zbyněk Roček, DrSc. je totiž autorem nového svazku edice Věda kolem nás, který je věnován právě Zdeňku Špinarovi. Profesor Roček pracuje v Geologickém ústavu Akademie věd ČR. Navázal na Špinarovo dílo a zabývá  se taktéž evolucí obojživelníků, především žab.

Čáslavská přednáška byla zajímavá, poutavou formou představila dílo popularizátora paleontologie, světové autority na obojživelníky, čáslavského rodáka profesora Zdeňka Špinara.

Vladimír Havlíček

DSCN9343 DSCN9379 DSCN9391 DSCN9342 DSCN9333 8 7 4 3 2

Pozvánka na březnovou přednášku

V úterý 15. března 2016 od 17 hodin se koná další přednáška pořádaná naším spolkem. Bude věnovaná čáslavskému rodáku, profesoru Zdeňku Špinarovi, od jehož narození uplyne 4. dubna 100 let. Tohoto významného vědce a pedagoga nám přiblíží jeho žák a dlouholetý asistent profesor Zbyněk Roček. V druhé části pořadu bude promítnut film Marka Tichého Žabař.

POZOR: Akce se koná v aule čáslavského gymnázia!

Špinar-pred-PrFUK-ca50let