10

V kostelíku sv. Bonifáce zahrálo „Zámecké trio“

Lochy – Muzejní a vlastivědný spolek „Včela Čáslavská“ zorganizoval adventní koncert duchovní hudby pro své členy, ale také příznivce a širokou veřejnost.

Tato tradiční předvánoční akce proběhla v sobotu 19. prosince v kostelíku sv. Bonifáce v Lochách u Čáslavi. Úvodní slovo pronesl předseda spolku profesor Petr Charvát. Svátečním slovem pokračoval Pavel Tobek ze sedlecké farnosti. Magistr Tobek se zamyslel nad smyslem lidského života a doporučil nedělat pouze věci, které nám přinesou okamžitý zisk či užitek, ale nezapomínat také na duchovní rozměr. Bez duchovního uvědomění si totiž nebudeme moci plnohodnotně užít ani vydělané peníze, ani věci za ně koupené. Vánoční atmosféru navodilo „Zámecké trio“ pod vedením Stanislava Jelínka s pásmem koled a vánočních písní.

Všem, kteří se zasloužili o zorganizování a úspěšný průběh této tradiční akce, patří velké poděkování. Hudební a také duchovní prožitek zasáhl všechny přítomné, prožitek byl umocněn hudbou „Zámeckého tria“ a také komorním prostředím kostelíku sv. Bonifáce. Jistě se pocit pospolitosti, umocněný duchovním prožitkem přenese do následujícího roku.

Vladimír Havlíček

55 50 40 25 20 15