Archiv pro měsíc: Červen 2018

Pozvánka na červnovou přednášku

V červnu vás zveme na přednášku dr. Pavla Nováka, dlouholetého pracovníka pobočky Národního zemědělského muzea na Kačině a znalce historie chotkovského rodu, která se koná již příští týden v úterý 19. června od 17 hodin na Nové scéně Dusíkova divadla. Řeč bude o tom, jakou roli hrály zahrady a parky v životě Chotků.

Přednáška ukáže místo zámeckého parku na Kačině mezi dalšími chotkovskými parky a současně park zařadí mezi díla zahradního umění v českých zemích. Seznámí s budováním parku, s  jeho kompozicí, dřevinnou skladbou a zasadí park do širších chotkovských krajinných úprav na Kutnohorsku, které staví chotkovskou komponovanou krajinu po bok nejvýznamnějších zahradně architektonických děl v České republice.

Přednáška vychází ze stejnojmenné publikace, která vyšla v loňském roce.

Zahrady a parky hraběcího rodu Chotků

Všichni jsou srdečně zváni, vstupné je dobrovolné.

DSCN5148

Vyšla publikace „Jak se žilo v Čáslavi před 100 lety“

Čáslav –  „Jak se žilo v Čáslavi před 100 lety v roce vzniku Československého státu“ je název publikace, kterou vydalo Město Čáslav, odbor školství, kultury a památkové péče Městského úřadu Čáslav.

Ve více než šedesátistránkové publikaci jsou popsány události roku 1918 tak, jak je zaznamenal čáslavský kronikář Emanuel Chramosta. Na každé stránce je minimálně jeden dobový obrázek, zveřejněny jsou také unikátní fotografie z manifestací čáslavských občanů z října 1918. Autentické zápisy a obrazový doprovod dokonale navozuje čáslavskou atmosféru v roce vzniku republiky.

Zdeňka Nezbedová, která publikaci zpracovala, uvádí v předmluvě: „Mohli bychom znovu začít citovat odborné publikace a vytvořit knihu další, podobnou těm, které již v knihovnách najdeme. Mnoho nového bychom ale zřejmě neobjevili. Jak se tedy podívat na tehdejší svět z trochu jiného úhlu?“ A dále vysvětluje: „Čáslav má tu velkou výhodu, že tehdejší kronikář pan Emanuel Chramosta zaznamenal události tohoto roku velmi pečlivě a s mnoha zajímavými detaily. Nahlédněme proto nyní do jeho zápisů, které nás přenesou o sto let zpět. Do zápisů, které v sobě nesou běžný život našich předků, vypovídajících o těžkostech, s nimiž se museli potýkat i obrovské odvaze a odhodlání jim čelit. Odměnou jim byl okamžik, o němž snily již generace před nimi. Vznik samostatného Československého státu, svoboda….“

Brožuru je možné koupit v čáslavském informačním centru za symbolických 22 korun českých. Poděkování za její vznik patří nejen autorce, ale také Pavlu Dočekalovi, Drahomíře Novákové, Janě Vaněčkové, Vojtěchu Nezbedovi a Městskému muzeu a knihovně Čáslav. Čáslavská veřejnost dostala touto publikací ten nejlepší dárek k oslavě výročí vzniku republiky. Je možné, že byl vytvořen precedens a stejným způsobem by mohly vznikat publikace k dalším výročím. A nebo, že by takto byly zpracovány všechny ostatní roky? To už bychom chtěli moc, ale kdo ví….

Přenesme se do října 1918 a nechme mluvit kronikáře Emanuela Chramostu: „Teprve odpoledne došla do Čáslavi telefonická zpráva z Prahy o prohlášení republiky a byly všude vyvěšeny prapory. U Nováků bylo veselo dlouho do noci. Hosté v rozjaření nechali snést bustu císaře Františka Josefa a ji rozbili. Bustu Alžběty zatím nechali, ale k ránu byla i ta rozbita.“ Na dalším místě píše: „Důstojné a sebevědomé chování lidu v prvých chvílích dojemné události budilo radostný pocit. Sňaté orlíčky byly skládány k pomníku Žižkovu, který byl přepásán širokou trikolorou. Všude se jevilo vlastenecké vzrušení a bratrské přátelství.“

Vladimír Havlíček

DSCN5164 DSCN5162 DSCN5161 DSCN5160 DSCN5167 DSCN5168 DSCN5169      DSCN5171