Pozvánka na zářijovou přednášku

V úterý 13. září 2016 od 17 hodin vystoupí dr. Tomáš Somer z Katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, který se dlouhodobě zabývá historií vilémovského kláštera. I tentokrát se bude věnovat svému oblíbenému tématu, a to v přednášce nazvané Venkované, měšťané a nižší šlechtici v okolí vilémovského kláštera, která se bude výjimečně konat v sále městské knihovny Kostelní náměstí 197.

Všichni jste srdečně zváni!