Přednáška Drobná sakrální architektura a její opravy

V úterý se konala v přednáškovém sále městské knihovny přednáška Ing. Celestiny Novotné Drobné sakrální památky a jejich obnova. Paní inženýrka seznámila přítomné se základní klasifikací těchto staveb a zdůraznila jejich význam nejen historický, ale i krajinotvorný a estetický. Druhá část přednášky byla věnována příkladům z praxe a nutnosti ochrany těchto památek. Škoda, že příležitosti dozvědět se řadu užitečných informací nevyužili zástupci obcí Čáslavska, jichž se tato problematika přímo dotýká.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA