1

Dr. Lukáš Provaz přednášel o Dr. Zdeňku Jelínkovi

Zdeněk Jelínek – Historik s charismatem,“ to byl název přednášky doktora Lukáše Provaze v čáslavské výstavní síni na Žižkově náměstí. Přednášku zorganizoval Muzejní a vlastivědný spolek „Včela Čáslavská“ ve spolupráci s Městským muzeem a knihovnou Čáslav. „V postavě historika Zdeňka Jelínka se vlastně propojila Čáslav s Kutnou Horou,“ konstatovala jednatelka spolku „Včela Čáslavská“ doktorka Drahomíra Nováková při úvodním proslovu.

PhDr. Zdeněk Jelínek, CSc., se narodil v roce 1936 v Kutné Hoře, kde absolvoval gymnázium, poté vystudoval Filozoficko-historickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Působil jako učitel českého jazyka, dějepisu, němčiny a ruštiny na základní a střední škole v Uhelné Příbrami a Kutné Hoře.

Roku 1968 se zapojil do obrodného procesu Pražského jara. Po invazi vojsk Varšavské smlouvy byl Zdeněk Jelínek z politických důvodů propuštěn ze zaměstnání. Na pokyn Státní bezpečnosti v Kutné Hoře nesehnal žádné zaměstnání, aby se uživil, začal pracovat jako skladník v čáslavském hotelu Grand. Přestože byl neustále sledován příslušníky StB, nenechal se zlomit a kolegové na něho vzpomínají jako na veselého a přátelského člověka, který pomáhal například studentům s diplomovými pracemi.

V roce 1978 mu bylo umožněno díky odvaze vedení Regionálního muzea v Kolíně vrátit se k profesi historika. Po roce 1990 pracoval jako ředitel Vojenského historického muzea v Praze a zároveň zástupce náčelníka Historického ústavu ČSA, dále působil na Univerzitě Karlově. Jako znalec vážné hudby předsedal Společnosti Jana Kubelíka. Zdeněk Jelínek zemřel roku 1994 v Praze v pouhých 57 letech, pohřben je v Kutné Hoře. Za své celoživotní působení, morální a občanské postoje byl jmenován čestným občanem Kutné Hory in memoriam.

Doktor Zdeněk Jelínek patřil mezi znalce středověkého dolování v Kutné Hoře a regionálních dějin Kutnohorska a okolí. Je řazen mezi přední české odborníky na historii protinacistického a protifašistického odboje. Zvláštní pozornost věnoval paravýsadkům a partyzánskému hnutí, o němž nasbíral obrovský soubor autentických vzpomínek. Zaměřil se také na tematiku heydrichiády a holocaustu a publikoval velké množství příspěvků i monografií, v době zákazů pod cizími jmény.

O tom, že doktor Jelínek měl smysl pro humor či recesi svědčí i příhoda s vizitkou. Nechal si totiž vyrobit vizitky s nápisem PhDr. Zdeněk Jelínek – skladník a ty rozeslal známým a přátelům. Samozřejmě, Státní bezpečnost to vyhodnotila jako provokaci a následoval trest.

Jelínkův charakter se projevil také v nových, již svobodných poměrech. Když jako ředitel vojenského muzea byl nabádán svými nadřízenými, aby propustil některé členy komunistické strany, tak se jich zastal se slovy, že hodnotí odbornost a nikoli členství v jakékoli straně. Takto se zastal například kosmonauta Vladimíra Remka. S ohledem na skutečnost, že byl přes dvacet roků perzekvován Státní bezpečností, vyhazován ze zaměstnání, sledován a odposloucháván, je to postoj vskutku obdivuhodný.

Doktor Lukáš Provaz je odborníkem na dílo Zdeňka Jelínka, o jeho životě a díle vydal knihu s názvem „Historik s charismatem“ s podtitulem „Život a dílo Zdeňka Jelínka.“ V publikaci na základě archivních pramenů zachycuje jeho dílo a životní osudy, kniha byla prodávána i během přednášky.

Přednášky se zúčastnila téměř dvacítka posluchačů a vzhledem k tomu, že v posledním roce na Kutnohorsku a Kolínsku proběhlo několik přednášek o této bezesporu renesanční osobnosti, je to úspěch. A to byl doktor Jelínek v Čáslavi v podstatě za trest! Přednáška sklidila obrovský potlesk, nejen kvůli preciznímu zpracování a přednesu doktora Provaze, ale hlavně jako ocenění práce a životních postojů doktora Zdeňka Jelínka.

Vladimír Havlíček

DSCN3920 DSCN3916 DSCN3887 DSCN3884 DSCN3867 DSCN3866 DSCN3864 DSCN3855 11 8