10

„Včela Čáslavská“ instalovala informační panely v Bratčicích a Chlumu

Čáslav/Bratčice/Chlum – První zastávka vlastivědného výletu byla u Bratčic u pomníku první bitvy třicetileté války, který byl instalován v loňském roce. K tomuto pomníku nyní přibyly dva  panely, které podrobně informují o tomto střetnutí a jsou připraveny k slavnostnímu odhalení naplánovanému na příští měsíc.

Čáslavská bitva se odehrála v září roku 1618 mezi Golčovým Jeníkovem a Čáslaví, respektive mezi Horkami, Bratčicemi a Potěhy. Jednalo se o první velkou bitvu třicetileté války, při které se utkali vojáci stavovské armády s vojáky císařskými. Armáda Českého království složená z žoldnéřských pluků a zemské hotovosti bojovala s armádou verbovanou vídeňskými Habsburky. Ti se snažili do zimy obsadit Prahu a tím zlomit odpor českých nekatolických stavů, který byl zahájen v květnu defenestrací úředníků z oken Pražského hradu. Při bitvě bylo masivně používáno dělostřelectvo, byly vybudovány polní pevnůstky se sítí okopů. Prvenstvím bylo, že to byla první zákopová válka v historii.

Hrad Chlum je kolébkou rodu Slavatů z Chlumu a Košumberka. Zakladatelem byl jejich předek Bleh, jeho synové Mstislav, Bun a Sezema používali již přídomek z Chlumu. Vladyka Bleh původně sídlil na čáslavském Hrádku, ale král Přemysl Otakar II. mu roku 1276 daroval oblast, kde poté založil hrad Chlum. Jen pro zajímavost, člen rodu Vilém Slavata z Chlumu byl jedním z místodržících, kteří byli vyhozeni z okna Pražského hradu při defenestraci v roce 1618.

Především po třicetileté válce místní lidé používali kamení z hradu na stavbu domů, takže se dochovalo pouze torzo paláce. Pod troskami je ovšem poměrně dobře zachovalá část sklepení. Jedná se o trojici sklepních klenutých místností, do kterých se vstupuje nevelkým otvorem, který byl kdysi schodištěm. Sklepy jsou částečně zasekané do skály a jsou vzájemně propojené. V rohu krajní místnosti je asi dva metry hluboká čtverhranná studna, vyhloubená ve skále. Ve stěně je vyražena štolka, která odvádí přebytečnou vodu.

Poslední zastávkou byly Paběnice, kde z bývalého hradu zbylo už jen torzo zdi v zahradě domu za obecním úřadem.

Všem, kteří se zasloužili o výrobu a instalaci informačních panelů patří poděkování. Členové Muzejního a vlastivědného spolku „Včela Čáslavská“ se tak úspěšně snaží přiblížit historii široké veřejnosti.

Vladimír Havlíček

4 6 DSCN4447 DSCN4465 DSCN4473 DSCN4474

DSCN4477

Instalace panelů

Tento týden instalovali bratři Kombercové z Kutné Hory pod odborným dozorem dr. Velímského nformační panely v Bratčicích a na Chlumu.

DSC_1659DSC_1664 DSC_1666

Pozvánka na výlet

V úterý 14. května v 15. 30 vyrážíme opět na vlastivědný výlet. Autobus bude přistaven před vlakové nádraží v Čáslavi. Účastnický poplatek je 50 Kč. První zastávkou bude Tisá skála, kde si prohlédneme pozůstatky montánní činnosti a zajímavé archeologické nálezy. Poté se přesuneme do Chlumu, kde bude v 17 hodin slavnostně odhalen informační panel připravený naším spolkem. Poslední zastávkou budou Paběnice. Do Čáslavi se vrátíme kolem 19. hodiny.výlet Tisá Chlum Paběnice_plakát_25032019