12

Cantica hrála v Lochách pro „Včelu Čáslavskou“

Lochy/Čáslav – Tradiční adventní koncert v kostelíku sv. Bonifáce v Lochách uspořádal pro členy spolku a širokou veřejnost Muzejní a vlastivědný spolek „Včela Čáslavská“.

S duchovní hudbou vystoupil kutnohorský soubor Cantica, vedený doktorem Štěpánem Kafkou. Posluchače přivítala jednatelka spolku doktorka Drahomíra Nováková. Připomněla úspěšné akce spolku v uplynulém roce, především instalaci informačního panelu právě o kostelíku sv. Bonifáce v Lochách. „Děkuji paní Karpíškové, dobré duši Lochů, bez které by tento koncert nemohl proběhnout. A hlavně souboru Cantica, s kterým je náš spolek personálně provázán. Náš starosta, doktor Filip Velímský,  je totiž jedním z členů souboru,“ dodala doktorka Nováková.

Sváteční slovo pronesl profesor Petr Charvát, bývalý starosta a čestný člen „Včely Čáslavské“. Profesor Charvát zavzpomínal: „Před třiatřiceti lety jsem na pozvání místního archeologického ústavu navštívil Cejlon. Náhodně jsem tam mluvil s mladíkem, asi dvacetiletým. Už ani nevím, o čem jsme si povídali, není to důležité. Ale při našem loučení mi řekl, že se za mě bude modlit. Nechci otevírat kontroverzní témata, ale v poslední době si na toho mladíka občas vzpomenu. A říkám si. Kdyby k nám utekl před válkou, dokázali bychom se za něj pomodlit, jako to udělal on? A hlavně, pomohli bychom mu? Odpovězme si každý upřímně, pravdivě na tuto otázku. Já jsem si při položení této otázky vzpomněl na biblickou větu, starou přes dva tisíce let.“ A jak zní ta věta? „Jedni druhých břemena neste,“ ukončil sváteční slovo emeritní starosta „Včely Čáslavské“.

Výtěžek z dobrovolného vstupného bude již tradičně věnován na opravu kostelíku sv. Bonifáce. Všem, kteří se zasloužili o zorganizování této tradiční akce, patří poděkování. Všechny přítomné zasáhl nejen hudební, ale také duchovní prožitek, umocněný duchovní hudbou souboru Cantica. K dobré pohodě a pocitu pospolitosti přispělo také komorní prostředí kostelíku, ale především setkání lidí s dobrým srdcem.

Vladimír Havlíček

DSCN9431 13 6 doktorka Drahomíra Nováková 5 profesor Petr Charvát 2 DSCN9412

Pozvánka na adventní koncert v kostele sv. Bonifáce v Lochách 9. 12. 2017 od 15 hodin

V sobotu 9. prosince 2017 od 15 hodin se v kostelíku svatého Bonifáce v Lochách koná koncert duchovní hudby. Vystoupí kutnohorský soubor Cantica vedený dr. Štěpánem Kafkou.

Zazní tyto skladby:

Anonym (9-15. stol.)                                               Veni, veni Emmanuel

Jacob Handl Gallus (1550-1591)                        Obsecro Domine

A.V.Michna (1600-1676)                                       Adventní

Rorátník – Čáslav (1614)                             Šťastná to byla chvíle

Rorátník – Čáslav (1614)                             Divné vykoupení

Graduál – Kutná Hora (ca 1500)                   Přišel čas utěšený

Jan Trojan Turnovský (1550-1606)              Všichni věrní křesťané

Bedřich Bridel (1619 – 1680)                        Anjel Gabriel

Tomas Luis de Victoria (1548-1611)             O Magnum Mysterium

Tomas Luis de Victoria (1548-1611)             Missa O Magnum Mysterium / Kyrie, Gloria

Kolínský kancionál (1512-1517)                          Radujme se všickni věrní

Franusův kancionál (ca 1500)                      In Natali Domini

Graduál – Národní knihovna (ca 1500)               Universi populi

Jan Trojan Turnovský (1550-1606)              Zvěstujem vám radost

Michael Praetorius (1571-1621)                          Es ist ein Ros ensprungen

Mateo Flecha (+1553)                                 Riu riu chiu

Graduál – Kutná Hora (ca 1500)                   En virgo parit filium

Kryštof Harant (1564-1621)                         Missa – Sanctus

 

Vstupné dobrovolné

 

5

Vlastimil Osoba přednášel v Čáslavi o Karlu Kněžourkovi

Vlastimil Osoba z Královéměsteckého okrašlovacího spolku přednášel na pozvání Muzejního a vlastivědného spolku „Včely Čáslavské“. Přednáška byla věnována Karlu Kněžourkovi, významnému českému ornitologovi, který působil na Čáslavsku a jehož stošedesáté výročí narození si letos připomínáme.

Přednášku uvedl Vlastimil Osoba slovy: „Jelikož se ornitologii věnuji od svých deseti let, nemohl jsem na Karla Kněžourka nenarazit. Nejvíce obdivuji jeho stěžejní dílo, kterým je Velký přírodopis ptáků.“ Nutno poznamenat, že Vlastimil Osoba jménem okrašlovacího spolku odhalil v Městci Králové pamětní desku na budově místního zdravotního střediska. A kdo byl vlastně Kněžourek, slovutný přírodovědec, pedagog a ornitolog, který působil na Čáslavsku, konkrétně ve Starkoči, Žlebech a v Litošicích?

Karel Kněžourek se narodil roku 1857 v Městci Králové a zemřel v roce 1920 ve Žlebech. Je pochován na malém hřbitůvku v nedalekých Markovicích. Patřil k pilné a skromné generaci českých venkovských kantorů. Působil  jako správce jednotřídní školy v Litošicích, poté  jako řídící učitel na dvoutřídní škole ve Starkoči a zbytek života jako řídící učitel na pětitřídní obecné škole ve Žlebech.

Publikoval přes pět set článků v přírodovědných časopisech, ale jeho celoživotním dílem je dvoudílný Velký přírodopis ptáků. Je to rozsáhlý, systematicky zpracovaný celek, který patří k základům české ornitologické literatury. Ani si neuvědomujeme, že dodnes používáme jeho pojmenování ptáků. V jeho době totiž ptáky nazývali lidé v každém kraji jiným dialektem, spousta jich měla dokonce pouze německé pojmenování. A právě Kněžourek pro německé názvy vymyslel česká slova a celkově názvosloví sjednotil. Nejen tuto jeho zásluhu připomněl Vlastimil Osoba při čáslavské přednášce ve výstavní síni na Žižkově náměstí.

Vladimír Havlíček

Karel Kněžourek se svými žáky v Litošici, r.1890. 15 10 DSCN9077 DSCN9071 DSCN9067