Zehuby

Podpořme snahu zehubských občanů!

Oslovili nás představitelé zehubského VesSpolku s prosbou o propagaci jejich sbírky. Tento poměrně mladý spolek byl založen v roce 2019 a jeho členové se snaží o rozvíjení kultury v obci a záchranu památek. V plánu mají i projekty zaměřené na obnovu starých cest a alejí.

Více najdete na www.vesspolek.cz.