5

Sbor Caritas zazpíval v kostelíku sv. Bonifáce v Lochách pro „Včelu Čáslavskou“

Lochy/Čáslav – Pěvecký sbor Caritas kutnohorské Základní umělecké školy zahrál a zazpíval na pozvání Muzejního a vlastivědného spolku „Včely Čáslavské“ v kostelíku sv. Bonifáce v Lochách u Čáslavi. Přítomné přivítal starosta spolku Filip Velímský. Sváteční slovo před tradičním adventním koncertem pronesl Michal Šramko z kutnohorského arciděkanství Řimskokatolické farnosti.

Duchovní Michal Šramko mj. připomněl: „Advent je dobou očekávání. Doba, kdy se připravujeme na změnu. A tou změnou má být také naše smýšlení a naše konání. Zrození Spasitele nám přineslo naději na změnu našich srdcí. Protože láska spojuje. A co jiného to je, když se do chudoby našich srdcí narodí nová naděje. Advent má své zvláštní a nezaměnitelné poselství. Probouzí v nás nastoupit nový vztah k Bohu a také hlavně k bližnímu.“ Po svátečním slovu zazněla komorní hudba sboru Caritas s klavírním doprovodem Michala Hanuše, pod taktovkou Jana Drahoty.

Poděkování patří nejen sbor Caritas, ale také Římskokatolické farnosti v Kutné Hoře, která každoročně umožňuje zapůjčením kostelíku zdárný průběh koncertu. Na oplátku je kostelík sv. Bonifáce z drobných darů návštěvníků koncertu opravován. Dárci tak v minulých letech přispěli například na opravu střechy a stropu, který hrozil spadnutím. Také výtěžek z letošního koncertu bude věnován na jeho opravu.

Adventní podvečer zakončil magistr Michal Šramko dojemnou příhodou. Při rorátní mši jsou zpívány roráty, tedy prastaré adventní zpěvy v předvánočním období. Mezi liturgickými rorátními zpěvy probíhá debata. Přítomné děti odpovídaly na otázku, jaký mají doma poklad. „Mám doma diamant, to je můj poklad,“ odpovědělo první dítě. „Já mám doma počítač,“ odpovědělo další. Odpovědi pokračovaly v podobném stylu. Až poslední nenápadný malý chlapec odpověděl: „Já mám doma největší poklad – rodiče!“ K tomu není co dodat, hezké Vánoce přeje „Včela Čáslavská“!

Videa:

https://www.youtube.com/watch?v=BjhAMgCGYl0

https://www.youtube.com/watch?v=lsaMLPnMP-s

Vladimír Havlíček

25 7 20 10 Duchovní Michal Šramko 15 starosta spolku Filip Velímský 45 40 30