Archiv pro měsíc: Říjen 2018

15

„Čáslav za třicetileté války“ bylo téma přednášky Jany Vaněčkové

Čáslav – Přednášku na téma „Čáslav za třicetileté války“ uspořádal pro členy klubu, ale také pro širokou veřejnost „Klub rodáků a přátel města Čáslavě“. V aule Gymnázia a SOŠPg Čáslav přednášela Jana Vaněčková ze Státního okresního archivu Kutná Hora.

PhDr. Jana Vaněčková pracovala jako historička, muzejní pracovnice a odborná publicistka. Kromě archivnictví se zabývá regionální historií a numismatikou. Čáslav s její historií zná „jako své boty“, vždyť dříve pracovala v čáslavském Městském muzeu!

Doktorka Vaněčková tak pokračovala v sérii akcí, které připomínají čtyřsté výročí bitvy u Čáslavi. Ta se odehrála v září roku 1618 mezi Golčovým Jeníkovem a Čáslaví, respektive mezi Horkami, Bratčicemi a Potěhy. Při této první velké bitvě třicetileté války se utkala armáda Českého království, složená z žoldnéřských pluků a zemské hotovosti, s armádou vídeňských Habsburků.

O vlastní bitvě toho bylo při letošních oslavách řečeno mnoho. Dokonce proběhla rekonstrukce bitvy „ve velkém stylu“. Doktorka Vaněčková se však nezaměřila na vlastní bitvu, ale na její důsledky pro čáslavské obyvatele. Čáslav se stala chudým, rozbořeným městem a vzpamatovávala se v podstatě až do osmnáctého století.

Jana Vaněčková popsala drancování čáslavských domů a utrpení jejich obyvatel. Městem procházela jedna armáda za druhou a každá si něco odnesla. Vojáci dokonce Čáslavany mučili, jen aby jim prozradili úkryty potravin, ošacení či domácích zvířat. Nejhůře si počínali švédští vojáci posilnění alkoholem, není divu, že dodnes se děti straší slovy „když budeš zlobit, přijde na tebe Švéd!“

Přednášející ale také popsala důvod krutosti vojáků. Nejmladší vojáci byli právě vojáci švédských armád. Byli to mladíci, mnohdy sotva po pubertě, kteří byli násilím naverbováni ze švédských rodin a po krátké vojenské přípravě posláni na frontu. A právě takoví vojáci, s „vymytým“ mozkem a v kombinaci s všudepřítomným alkoholem, vynikali v brutalitě. Podle doktorky Vaněčkové to byli vlastně také oběti. A to by mohlo být mottem přednášky: „Válka nemá vítězů, jen poražených!“

Vladimír Havlíček

8 40 15

5

Profesor Václav Matoušek přednášel v Čáslavi o bojištích třicetileté války

Čáslav – Václav Matoušek přednášel na pozvání Muzejního a vlastivědného spolku „Včely Čáslavské“ na téma „Archeologický výzkum bojišť třicetileté války“. Přednáška se uskutečnila ve spolupráci s Městským muzeem a knihovnou Čáslav na Nové scéně Dusíkova divadla.

Prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc je archeolog a vysokoškolský pedagog. Na Fakultě humanitních studií působí na Katedře sociální a kulturní ekologie. Zabývá se archeologií pravěku a novověkou archeologií, mezi jeho badatelská témata patří mj. výzkum jeskyní v Českém krasu a především výzkum bojišť třicetileté války. „Teď si uvědomuji, že třicetiletou válkou se zabývám rovných třicet let!“ konstatoval s úsměvem profesor Matoušek.

Václav Matoušek pokládá archeologický výzkum první velké bitvy třicetileté války u Čáslavi za důležitý. Střet se odehrál v září roku 1618 mezi Golčovým Jeníkovem a Čáslaví, respektive mezi Horkami, Bratčicemi a Potěhy. Utkali se zde vojáci stavovské armády s vojáky císařskými, a to vše v přibližně šestidenním boji. Armáda Českého království složená z žoldnéřských pluků a zemské hotovosti bojovala s armádou verbovanou vídeňskými Habsburky. Ti se snažili do zimy obsadit Prahu a tím zlomit odpor českých nekatolických stavů, který byl zahájen v květnu defenestrací úředníků z oken Pražského hradu.

Při své práci profesor Matoušek zdůrazňuje krajinný aspekt válečných konfliktů. „To je možné především u dílčích témat, například u mezioborového zkoumání rytin bojišť třicetileté války,“ upřesňuje. A dále dodává: „Hlavním motivem je příslušná válečná událost, ale zároveň je zasazená do konkrétní krajinné kompozice.“ Velkým pomocníkem jsou v současné archeologii moderní technologie a také těm byla věnovaná část přednášky.

Na závěr proběhla diskuze a také představení poslední knihy přednášejícího. Jeden ze členů spolku požádal o dataci keramického střepu, který našel v terénu. „Dvanácté století!“ konstatoval profesor bez mrknutí oka. „Je to zkrátka profík!“ prohlásil při dlouhém děkovném potlesku jeden z posluchačů.“

Vladimír Havlíček

20 15 10 50

Pozvánka na další říjnovou přednášku a oslavy MDA

Zatímco včerejší přednáška o Alexandru Dreyschockovi se poněkud vymykala obvyklému zaměření našich akcí, přednáškou profesora Václava Matouška se vracíme k původnímu archeologickému zaměření našeho spolku i k významné akci tohoto roku – připomínce třicetileté války a bitvy u Čáslavi. Přednáška Archeologický výzkum bojišť třicetileté války se koná v úterý 16. října od 17 hodin na Nové scéně Dusíkova divadla.

V sobotu 20. října se připojíme k oslavám Mezinárodního dne archeologie. Ve spolupráci s dalšími organizacemi za podpory Města Čáslav jsme připravili již třetí ročník Archeologických hrátek na Hrádku. Začínají v 10 hodin. Vstup je zdarma.

MDA 2018_001a